Начало

Добре дошли на сайта на
ВиК София област

Дружеството се грижи да доставя непрекъснато чиста питейна вода и канализационни услуги на над 220 000 жители в 22 общини в София област. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД София предлага услуги за присъединяване на имоти, откриване и закриване на партида и временно преустановяване отчитането на водомер. Следим за качеството на водата и подобряване предлаганите услуги чрез използването на най-новите технологии.

Е-фактуриране

Предлагаме на своите клиенти система за електронно фактуриране.

Проверка на сметка

Можете да проверите своята сметка по абонатен номер

Самоотчет

Подайте самоотчет в удобно за вас време за актуално отчитане

Актуална информация за аварии и планови ремонти

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Правец, с. Разлив

Местоположение: в мах. "Чорбанска"

Предполагаемо време за отстраняване: 04.02.2023 до 14:00

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Костинброд, с. Безден

Предполагаемо време за отстраняване: 04.02.2023 до 13:00

Авария на СВО ПЕВП Ф25

(Без прекъсване на водоподаването)

Район Ботевград, гр. Ботевград,

Местоположение: на ул. "Илия Стоянов", в кв. "Васил Левски"

Предполагаемо време за отстраняване: 03.02.2023 до 18:00

Авария на водопровод АЦ Ф60

Район Ботевград, с. Трудовец

Местоположение: на ул. "Стубелска"

Предполагаемо време за отстраняване: 03.02.2023 до 16:00

Авария на водопровод АЦ Ф60

Район Горна Малина, с. Априлово

Местоположение: зона Стопански двор

Предполагаемо време за отстраняване: 03.02.2023 до 14:00

Авария на водопровод АЦ Ф60

Район Драгоман, с. Владиславци

Предполагаемо време за отстраняване: 03.02.2023 до 14:00

Авария на водопровод АЦ Ф125

Район Своге, гр. Своге

Местоположение: на ул. "Борис I-ви", в кв. Старо село, зона Ниска

Предполагаемо време за отстраняване: 03.02.2023 до 15:00

Авария на водопровод АЦ Ф60

Район Костинброд, с. Чибаовци

Местоположение: зона Център на селото

Предполагаемо време за отстраняване: 03.02.2023 до 12:00

Авария на СВО ПЕВП Ф63

Район Костинброд, гр. Костинброд

Местоположение: на ул. Димчо Дебелянов 25, зона Център

Описание: Подмяна на 12 метра тръбопровод  Ф63

Предполагаемо време за отстраняване: 03.02.2023 до 14:00

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Костинброд, с. Безден

Местоположение: зона Над спирката

Предполагаемо време за отстраняване: 03.02.2023 до 16:00

Реконструкция на водопроводна мрежа

Район Божурище, с. Храбърско

Описание: https://viksofbg.com/informatziya-za-zhitelite-na-selo-hrabarsko-obshtina-bozhurishte/

Планирано начало: 03.02.2023 от 08:00

Планиран край: 03.02.2023 до 17:00

Монтаж на спирателен кран

Район Ботевград, с. Трудовец

Местоположение: на ул. "Републиканска"

Планирано начало: 01.02.2023 от 11:00

Планиран край: 01.02.2023 до 14:00

Реконструкция на водопроводна мрежа

Район Божурище, с. Храбърско

Планирано начало: 02.02.2023 от 08:00

Планиран край: 02.02.2023 до 17:00

Реконструкция на водопроводна мрежа

Район Божурище, с. Храбърско

Планирано начало: 01.02.2023 от 08:00

Планиран край: 01.02.2023 до 17:00

Монтаж на спирателни кранове от фирма подменяща водопровода в с. Трудовец

Район Ботевград, с. Трудовец

Местоположение: зона Горната част на селотo (района около детската градина)

Планирано начало: 01.02.2023 от 08:00

Планиран край: 01.02.2023 до 15:00

Присъединяване на нов абонат

Район Костенец, с. Г. Василица

Местоположение: в мах. Нова

Планирано начало: 31.01.2023 от 08:00

Планиран край: 31.01.2023 до 12:00

Реконструкция на водопроводна мрежа

Район Божурище, с. Храбърско

Местоположение: на ул. "Христо Ботев"

Планирано начало: 31.01.2023 от 09:00

Планиран край: 31.01.2023 до 16:00

Реконструкция на водопроводна мрежа

Район Етрополе, гр. Етрополе

Местоположение: в кв. Север

Планирано начало: 31.01.2023 от 09:00

Планиран край: 31.01.2023 до 15:00

Реконструкция на водопроводна мрежа

Район Етрополе, гр. Етрополе

Местоположение: в кв. Север

Планирано начало: 30.01.2023 от 12:00

Планиран край: 30.01.2023 до 17:00

Подмяна на 30 метра водопровод ПЕВП Ф50

Район Драгоман, с. Калотина

Местоположение: в мах. Балан

Планирано начало: 27.01.2023 от 10:00

Планиран край: 27.01.2023 до 15:00

Пречиствателни станции

ПСОВ Костинброд
ПСОВ Етропол 1
ПСОВ Пирдоп

С цел подобряване качеството на питейните и отпадъчните води на територията на Софийска област  „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София експлоатира общо 7 градски пречиствателни станции за отпадъчни води и общо 13 пречиствателни станции за питейни води.

Инвестиционни проекти

Инвестиционното предложение за изграждане на инсталация за производство на компост от биоразградими отпадъци в ПСОВ Самоков

Район Самоков, гр. Самоков

Уведомление по чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда към Регионалната инспекция по околна... Прочетете повече Инвестиционното предложение за изграждане на инсталация за производство на компост от биоразградими отпадъци в ПСОВ Самоков

Реконструкция и рехабилитация на довеждащ водопровод с. Габра- с. Вакарел

Район Ихтиман, с. Вакарел

На 27.10.2022 г. бе подписано дълго чаканото споразумение с Министерство на регионалното развитие и благоустройството за финансиране на обект „Реконструкция и рехабилитация на довеждащ водопровод... Прочетете повече Реконструкция и рехабилитация на довеждащ водопровод с. Габра- с. Вакарел
Стойност: 4 070 000 лв.

Реконструкция на уличен водопровод ул. „Свети Георги“

Район Костенец, гр. Костенец

По споразумение за инвестиции между "ВиК"-ЕООД София и Община Костенец се извършва цялостна реконструкция на водопроводната мрежа на ул. "Свети Георги", гр. Костенец. Към момента... Прочетете повече Реконструкция на уличен водопровод ул. „Свети Георги“