Начало

Добре дошли на сайта на
ВиК София област

Дружеството се грижи да доставя непрекъснато чиста питейна вода и канализационни услуги на над 220 000 жители в 22 общини в София област. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД София предлага услуги за присъединяване на имоти, откриване и закриване на партида и временно преустановяване отчитането на водомер. Следим за качеството на водата и подобряване предлаганите услуги чрез използването на най-новите технологии.

Е-фактуриране

Предлагаме на своите клиенти система за електронно фактуриране.

Проверка на сметка

Можете да проверите своята сметка по абонатен номер

Самоотчет

Подайте самоотчет в удобно за вас време за актуално отчитане

Актуална информация за аварии и планови ремонти

Авария на СВО Поц. стомана Ф3/4"

Район Костенец, гр. Момин проход

Местоположение: на ул. "Радост"

Предполагаемо време за отстраняване: 26.02.2024 до 15:00

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Божурище, с. Пролеша

Местоположение: на ул. "Сирма Войвода"

Предполагаемо време за отстраняване: 26.02.2024 до 17:00

Авария на водопровод АЦ Ф125

Район Самоков, гр. Самоков

Предполагаемо време за отстраняване: 26.02.2024 до 14:00

Авария на водопровод АЦ Ф100

Район Костинброд, гр. Костинброд

Местоположение: на ул. "Охрид", зона Център

Предполагаемо време за отстраняване: 26.02.2024 до 14:00

Авария на СВО Поц. стомана Ф3/4"

(Без прекъсване на водоподаването)

Район Сливница, с. Гълъбовци

Местоположение: на ул. "Студен кладенец" 6

Предполагаемо време за отстраняване: 26.02.2024 до 13:00

Авария на довеждащ водопровод АЦ Ф250

Район Сливница, гр. Сливница

Местоположение: в мах. СОЗ - НР Сливница

Предполагаемо време за отстраняване: 26.02.2024 до 14:00

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Самоков, с. Ярлово

Предполагаемо време за отстраняване: 25.02.2024 до 14:00

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Самоков, в.з. Ярема

Местоположение: на ул. "8-ма", зона Висока

Предполагаемо време за отстраняване: 24.02.2024 до 17:00

Авария на водопровод АЦ Ф100

Район Правец, с. Джурово

Предполагаемо време за отстраняване: 24.02.2024 до 15:00

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Божурище, с. Гурмазово

Местоположение: на ул. "Кочо Честименски"

Предполагаемо време за отстраняване: 23.02.2024 до 17:00

Поставяне на спирателен кран Ф200

Район Елин Пелин, гр. Елин Пелин

Планирано начало: 25.02.2024 от 08:00

Планиран край: 25.02.2024 до 15:00

Монтаж на спирателен кран Ф200

Район Елин Пелин, гр. Елин Пелин

Планирано начало: 26.02.2024 от 08:00

Планиран край: 26.02.2024 до 15:00

Присъединяване на СВО

Район Ботевград, гр. Ботевград

Местоположение: на ул. "Цар Освободител "

Планирано начало: 22.02.2024 от 09:00

Планиран край: 22.02.2024 до 12:00

Присъединяване към нов уличен водопровод от фирма изпълнител

Район Костенец, гр. Момин проход

Планирано начало: 21.02.2024 от 06:00

Планиран край: 21.02.2024 до 13:00

Преработване на възел

Район Самоков, гр. Самоков

Местоположение: в кв. "Самоков" бл.12

Планирано начало: 20.02.2024 от 07:00

Планиран край: 20.02.2024 до 14:00

Поради отстраняване на авария на довеждащ водопровод от „Напоителни системи“ ЕАД-гр.Ботевград ще бъде нарушено водоподаването в част от в.з.Зелин и промишлената зона в гр.Ботевград

Район Ботевград, гр. Ботевград

Планирано начало: 15.02.2024 от 13:00

Планиран край: 16.02.2024 до 13:00

Реконструкция на уличен водопровод

Район Пирдоп, гр. Пирдоп

Местоположение: зона Ниска

Планирано начало: 15.02.2024 от 09:00

Планиран край: 15.02.2024 до 15:00

Смяна на СВО

Район Елин Пелин, с. Гара Елин Пелин

Местоположение: на ул. "Хемус"

Планирано начало: 13.02.2024 от 10:00

Планиран край: 13.02.2024 до 16:00

Авария на довеждащ водопровод Ф540

Район Самоков, с. Доспей, с. Драгушиново, с. Злокучене, с. Продановци, с. Широки дол

Местоположение: в кв. "Самоково"

Планирано начало: 07.02.2024 от 08:00

Планиран край: 07.02.2024 до 18:00

Реконструкция на уличен водопровод

Район Пирдоп, гр. Пирдоп

Местоположение: в мах. "Бузола", зона Ниска

Планирано начало: 05.02.2024 от 14:00

Планиран край: 05.02.2024 до 17:00

Пречиствателни станции

ПСОВ Костинброд
ПСОВ Етропол 1
ПСОВ Пирдоп

С цел подобряване качеството на питейните и отпадъчните води на територията на Софийска област  „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София експлоатира общо 7 градски пречиствателни станции за отпадъчни води и общо 13 пречиствателни станции за питейни води.

Инвестиционни проекти

Изпълнение на инвестиционната програма на „ВиК“ ЕООД – София

Район Самоков, Район Ботевград, Район Своге, Район Годеч, Район Сливница, Район Горна Малина, Район Драгоман, Район Елин Пелин, Район Етрополе, Район Ихтиман, Район Костенец, Район Костинброд, с. Врачеш, с. Бърля, c. Горна Малина, с. Камбалевци, с. Табан, гр. Елин Пелин, с. Ямна, с. Бойковец, с. Борика, гр. Ихтиман, с. Очуша, гр. Костинброд, гр. Самоков, с. Зимевица, с. Гара Бов, гр. Сливница

Уважаеми клиенти на "ВиК" ЕООД - София, Искаме да Ви информираме за значителния напредък, който постигаме в рамките на нашата инвестиционна програма. Фокусираме се върху... Прочетете повече Изпълнение на инвестиционната програма на „ВиК“ ЕООД – София

Инвестиционното предложение за изграждане на инсталация за производство на компост от биоразградими отпадъци в ПСОВ Самоков

Район Самоков, гр. Самоков

Уведомление по чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда към Регионалната инспекция по околна... Прочетете повече Инвестиционното предложение за изграждане на инсталация за производство на компост от биоразградими отпадъци в ПСОВ Самоков

Реконструкция и рехабилитация на довеждащ водопровод с. Габра- с. Вакарел

Район Ихтиман, с. Вакарел

На 27.10.2022 г. бе подписано дълго чаканото споразумение с Министерство на регионалното развитие и благоустройството за финансиране на обект „Реконструкция и рехабилитация на довеждащ водопровод... Прочетете повече Реконструкция и рехабилитация на довеждащ водопровод с. Габра- с. Вакарел
Стойност: 4 070 000 лв.