Начало

Добре дошли на сайта на
ВиК София област

Дружеството се грижи да доставя непрекъснато чиста питейна вода и канализационни услуги на над 220 000 жители в 22 общини в София област. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД София предлага услуги за присъединяване на имоти, откриване и закриване на партида и временно преустановяване отчитането на водомер. Следим за качеството на водата и подобряване предлаганите услуги чрез използването на най-новите технологии.

Е-фактуриране

Предлагаме на своите клиенти система за електронно фактуриране.

Проверка на сметка

Можете да проверите своята сметка по абонатен номер

Самоотчет

Подайте самоотчет в удобно за вас време за актуално отчитане

Актуална информация за аварии и планови ремонти

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Горна Малина, с. Априлово

Местоположение: зона Ниска

Предполагаемо време за отстраняване: 29.05.2023 до 14:00

Авария на СВО Поц. стомана Ф3/4"

Район Горна Малина, с. Чеканчево

Предполагаемо време за отстраняване: 29.05.2023 до 14:00

Авария на СВО Поц. стомана Ф3/4"

Район Самоков, с. Райово

Предполагаемо време за отстраняване: 29.05.2023 до 16:00

Авария на водопровод АЦ Ф60

Район Самоков, с. Рельово

Предполагаемо време за отстраняване: 29.05.2023 до 16:00

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Пирдоп, гр. Пирдоп

Местоположение: на ул. "Кирил и Методий", зона Ниска

Предполагаемо време за отстраняване: 29.05.2023 до 15:00

Авария на довеждащ водопровод АЦ Ф100

Район Костинброд, гр. Костинброд

Предполагаемо време за отстраняване: 29.05.2023 до 16:00

Авария на довеждащ водопровод Стомана Ф133

Район Костинброд, с. Драговищица

Местоположение: зона В/з Стожера

Предполагаемо време за отстраняване: 29.05.2023 до 12:00

Авария на довеждащ водопровод АЦ Ф300

Район Костенец, гр. Костенец

Предполагаемо време за отстраняване: 29.05.2023 до 12:00

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Драгоман, с. Габер

Предполагаемо време за отстраняване: 29.05.2023 до 14:00

Авария на водопровод

Район Елин Пелин, гр. Елин Пелин

Местоположение: на ул. "Хаджи Димитър"

Предполагаемо време за отстраняване: 29.05.2023 до 16:00

Реконструкция и модернизация на водопровод

Район Ботевград, в.з. Лозята, с. Трудовец

Планирано начало: 29.05.2023 от 10:00

Планиран край: 29.05.2023 до 15:00

Промиване на водопроводна мрежа

Район Ботевград, с. Радотина

Планирано начало: 29.05.2023 от 09:00

Планиран край: 29.05.2023 до 12:00

Промиване на водопроводна мрежа

(Без прекъсване на водоподаването)

Район Ботевград, с. Врачеш

Планирано начало: 29.05.2023 от 13:00

Планиран край: 29.05.2023 до 16:00

Подмяна на РВМ

Район Своге, гр. Своге

Местоположение: на ул. "Черно море", в кв. "Дренов", зона Висока

Планирано начало: 29.05.2023 от 10:00

Планиран край: 29.05.2023 до 15:00

Изместване на захранването за бл.30

Район Самоков, гр. Самоков

Местоположение: в кв. "Самоково"

Планирано начало: 26.05.2023 от 05:00

Планиран край: 26.05.2023 до 16:00

Смяна на кран преди водомера

Район Самоков, с. Ковачевци

Планирано начало: 25.05.2023 от 06:00

Планиран край: 25.05.2023 до 14:00

Смяна на СВО

Район Самоков, с. Райово

Планирано начало: 25.05.2023 от 05:00

Планиран край: 25.05.2023 до 16:00

Реконструкция на уличен водопровод по проект от фирма

Район Пирдоп, гр. Пирдоп

Местоположение: на ул. "Кирил и Методий", зона Ниска

Планирано начало: 24.05.2023 от 09:00

Планиран край: 24.05.2023 до 16:00

Смяна на помпа

Район Костенец, махала Гледжова, с. Горна Василица

Местоположение: в мах. "Гледжова"

Планирано начало: 23.05.2023 от 12:00

Планиран край: 23.05.2023 до 16:00

Смяна СВО

Район Самоков, с. Говедарци

Планирано начало: 23.05.2023 от 06:00

Планиран край: 23.05.2023 до 16:00

Пречиствателни станции

ПСОВ Костинброд
ПСОВ Етропол 1
ПСОВ Пирдоп

С цел подобряване качеството на питейните и отпадъчните води на територията на Софийска област  „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София експлоатира общо 7 градски пречиствателни станции за отпадъчни води и общо 13 пречиствателни станции за питейни води.

Инвестиционни проекти

Инвестиционното предложение за изграждане на инсталация за производство на компост от биоразградими отпадъци в ПСОВ Самоков

Район Самоков, гр. Самоков

Уведомление по чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда към Регионалната инспекция по околна... Прочетете повече Инвестиционното предложение за изграждане на инсталация за производство на компост от биоразградими отпадъци в ПСОВ Самоков

Реконструкция и рехабилитация на довеждащ водопровод с. Габра- с. Вакарел

Район Ихтиман, с. Вакарел

На 27.10.2022 г. бе подписано дълго чаканото споразумение с Министерство на регионалното развитие и благоустройството за финансиране на обект „Реконструкция и рехабилитация на довеждащ водопровод... Прочетете повече Реконструкция и рехабилитация на довеждащ водопровод с. Габра- с. Вакарел
Стойност: 4 070 000 лв.

Реконструкция на уличен водопровод ул. „Свети Георги“

Район Костенец, гр. Костенец

По споразумение за инвестиции между "ВиК"-ЕООД София и Община Костенец се извършва цялостна реконструкция на водопроводната мрежа на ул. "Свети Георги", гр. Костенец. Към момента... Прочетете повече Реконструкция на уличен водопровод ул. „Свети Георги“