Начало

Добре дошли на сайта на
ВиК София област

Дружеството се грижи да доставя непрекъснато чиста питейна вода и канализационни услуги на над 220 000 жители в 22 общини в София област. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД София предлага услуги за присъединяване на имоти, откриване и закриване на партида и временно преустановяване отчитането на водомер. Следим за качеството на водата и подобряване предлаганите услуги чрез използването на най-новите технологии.

Е-фактуриране

Предлагаме на своите клиенти система за електронно фактуриране.

Проверка на сметка

Можете да проверите своята сметка по абонатен номер

Самоотчет

Подайте самоотчет в удобно за вас време за актуално отчитане

Актуална информация за аварии и планови ремонти

Авария на довеждащ водопровод Стомана Ф159

Район Костенец, с. Очуша

Предполагаемо време за отстраняване: 18.05.2024 до 17:00

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Самоков, с. Поповяне

Предполагаемо време за отстраняване: 18.05.2024 до 13:00

Авария на водопровод АЦ Ф100

Район Самоков, гр. Самоков

Местоположение: на ул. "Тинтява"

Предполагаемо време за отстраняване: 18.05.2024 до 14:00

Авария на довеждащ водопровод АЦ Ф150

Район Ихтиман, гр. Ихтиман

Предполагаемо време за отстраняване: 17.05.2024 до 17:00

Авария на СВО Поц. стомана Ф2"

Район Ботевград, гр. Ботевград

Местоположение: на ул. Се"васт Огнян"

Предполагаемо време за отстраняване: 17.05.2024 до 14:00

Авария на СВО Поц. стомана Ф2"

Район Елин Пелин, гр. Елин Пелин

Предполагаемо време за отстраняване: 17.05.2024 до 15:00

Авария на водопровод ПЕВП Ф90

Район Божурище, с. Пролеша

Местоположение: на ул. "Христо Ботев"

Предполагаемо време за отстраняване: 17.05.2024

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Самоков, с. Говедарци

Предполагаемо време за отстраняване: 17.05.2024 до 14:00

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Ботевград, с. Елов Дол

Предполагаемо време за отстраняване: 17.05.2024 до 14:00

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Самоков, гр. Самоков

Местоположение: на ул. "Ген.Раздишевски"

Предполагаемо време за отстраняване: 17.05.2024 до 14:00

Прекъсване и превръзване на абонати към нов водопровод

Район Елин Пелин, с. Лесново

Описание: Спиране на водоподаването в понеделник, вторник и сряда от 08:30ч. до 13:00 ч.

Планирано начало: 20.05.2024 от 08:30

Планиран край: 22.05.2024 до 13:00

Авария на довеждащ водопровод

Район Костинброд, с. Опицвет, с. Петърч

Местоположение: в кв. "Захари Стоянов" и завод "Кока Кола"

Планирано начало: 13.05.2024 от 08:00

Планиран край: 13.05.2024 до 18:00

Ремонт на водохващането

Район Драгоман

Местоположение: в кв. "Драгоман"

Планирано начало: 10.05.2024 от 09:00

Планиран край: 17.05.2024 до 15:00

Смяна на спирателен кран

Район Самоков, гр. Самоков

Местоположение: на ул. "Връх Манчо"

Планирано начало: 09.05.2024 от 07:00

Планиран край: 09.05.2024 до 13:00

Превръзване на СВО към нов водопровод

Район Елин Пелин, с. Лесново

Планирано начало: 10.05.2024 от 08:30

Планиран край: 10.05.2024 до 12:00

Присъединяване на абонат

Район Самоков, с. Белчин

Планирано начало: 08.05.2024 от 06:00

Планиран край: 08.05.2024 до 14:00

Превръзване на СВО към нов водопровод

Район Елин Пелин, с. Лесново

Планирано начало: 08.05.2024 от 08:30

Планиран край: 08.05.2024 до 13:00

Превръзване на СВО към нов водопровод

Район Елин Пелин, с. Лесново

Планирано начало: 07.05.2024 от 10:00

Планиран край: 07.05.2024 до 16:00

Смяна на уличен спирателен кран

Район Самоков, с. Мала Църква

Планирано начало: 07.05.2024 от 06:00

Планиран край: 07.05.2024 до 14:00

Смяна на СВО

Район Самоков, гр. Самоков

Местоположение: на ул. "Подридна"

Планирано начало: 07.05.2024 от 06:00

Планиран край: 07.05.2024 до 14:00

Пречиствателни станции

ПСОВ Костинброд
ПСОВ Етропол 1
ПСОВ Пирдоп

С цел подобряване качеството на питейните и отпадъчните води на територията на Софийска област  „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София експлоатира общо 7 градски пречиствателни станции за отпадъчни води и общо 13 пречиствателни станции за питейни води.

Инвестиционни проекти

ВиК София-област изпълни през 2023 г. 149 инвестиционни обекта за над 140 хиляди лева в експлоатационен район Самоков

Бяха завършени и 949 неотложни ремонта по ВиК съоръженията ВиК София-област вложи над 149 хил. лв. собствени средства в подобряване на услугите водоснабдяване, канализация и пречистване... Прочетете повече ВиК София-област изпълни през 2023 г. 149 инвестиционни обекта за над 140 хиляди лева в експлоатационен район Самоков