Начало

Добре дошли на сайта на
ВиК София област

Дружеството се грижи да доставя непрекъснато чиста питейна вода и канализационни услуги на над 220 000 жители в 22 общини в София област. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД София предлага услуги за присъединяване на имоти, откриване и закриване на партида и временно преустановяване отчитането на водомер. Следим за качеството на водата и подобряване предлаганите услуги чрез използването на най-новите технологии.

Е-фактуриране

Предлагаме на своите клиенти система за електронно фактуриране.

Проверка на сметка

Можете да проверите своята сметка по абонатен номер

Самоотчет

Подайте самоотчет в удобно за вас време за актуално отчитане

Актуална информация за аварии и планови ремонти

Авария на водопровод

Район Елин Пелин, гр. Елин Пелин

Местоположение: на ул. "Ангел Кънчев"

Предполагаемо време за отстраняване: 04.10.2023 до 20:00

Авария на довеждащ водопровод АЦ Ф400

Район Ихтиман, с. Мирово

Местоположение: зона Момин проход

Предполагаемо време за отстраняване: 04.10.2023 до 20:00

Авария на водопровод АЦ Ф60

(Без прекъсване на водоподаването)

Район Годеч, с. Разбоище

Предполагаемо време за отстраняване: 04.10.2023 до 17:00

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Костенец, махала Гледжова, с. Горна Василица

Предполагаемо време за отстраняване: 04.10.2023 до 17:00

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Правец, с. Джурово

Предполагаемо време за отстраняване: 04.10.2023 до 14:00

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Костенец, с. Костенец

Местоположение: на ул. "Миликини ниви"

Предполагаемо време за отстраняване: 04.10.2023 до 14:00

Авария на водопровод АЦ Ф80

(Без прекъсване на водоподаването)

Район Сливница, с. Извор

Предполагаемо време за отстраняване: 04.10.2023 до 14:00

Авария на водопровод АЦ Ф100

(Без прекъсване на водоподаването)

Район Сливница, с. Извор

Местоположение: в мах. "Мочура"

Предполагаемо време за отстраняване: 04.10.2023 до 12:00

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Елин Пелин, гр. Елин Пелин

Местоположение: на ул. "Трети март"

Предполагаемо време за отстраняване: 04.10.2023 до 16:00

Авария на СВО ПЕВП Ф32

(Без прекъсване на водоподаването)

Район Костинброд, с. Петърч

Местоположение: на ул. "Витан"

Предполагаемо време за отстраняване: 04.10.2023 до 12:00

Смяна на СВО

Район Етрополе, с. Бойковец

Планирано начало: 04.10.2023 от 09:00

Планиран край: 04.10.2023 до 17:00

Реконструкция на уличен водопровод

Район Златица, гр. Златица

Местоположение: на ул. "Медет"

Планирано начало: 04.10.2023 от 08:00

Планиран край: 04.10.2023 до 17:00

Реконструкция на водопроводна мрежа. Подмяна на водопровод с ПЕВП Ф200

Район Своге, гр. Своге

Местоположение: на ул. "Пенчо Славейков"

Планирано начало: 04.10.2023 от 08:00

Планиран край: 04.10.2023 до 16:00

Поради намален дебит на водата от събирателна деривация „Сребърна-Гински“ и аварирал въздушник по трасето на довеждащ водопровод за град Годеч, ще се наложи преустановяване на водоснабдяването на висока зона на града за отстраняване на проблемите.

Район Годеч, гр. Годеч

Планирано начало: 02.10.2023 от 09:00

Планиран край: 02.10.2023 до 17:00

Присъединяване на нов абонт

Район Елин Пелин, гр. Елин Пелин

Местоположение: на ул. "Новоселци"

Планирано начало: 29.09.2023 от 08:00

Планиран край: 29.09.2023 до 10:00

Присъединяване към нов участник на РВМ

Район Костенец, гр. Костенец

Местоположение: на ул. "Липа", зона Ниска

Планирано начало: 28.09.2023 от 10:00

Планиран край: 28.09.2023 до 14:00

Монтаж на нова помпа

Район Горна Малина, с. Саранци

Планирано начало: 27.09.2023 от 08:00

Планиран край: 27.09.2023 до 15:00

Направа на водопроводни връзки

Район Сливница, гр. Сливница

Местоположение: на ул. "Васил Друмев"

Планирано начало: 27.09.2023 от 09:00

Планиран край: 27.09.2023 до 16:00

Смяна на СВО

Район Самоков, с. Драгушиново

Планирано начало: 26.09.2023 от 08:00

Планиран край: 26.09.2023 до 15:00

Във връзка с реконструкция и модернизация на довеждащ водопровод ПЕВП Ф160, захранващ с. Петърч, временно ще бъде преустановено водоподаването за извършване на строително-монтажни работи в селото.

Район Костинброд, с. Петърч

Планирано начало: 27.09.2023 от 08:00

Планиран край: 27.09.2023 до 19:00

Пречиствателни станции

ПСОВ Костинброд
ПСОВ Етропол 1
ПСОВ Пирдоп

С цел подобряване качеството на питейните и отпадъчните води на територията на Софийска област  „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София експлоатира общо 7 градски пречиствателни станции за отпадъчни води и общо 13 пречиствателни станции за питейни води.

Инвестиционни проекти

Изпълнение на инвестиционната програма на „ВиК“ ЕООД – София

Район Самоков, Район Ботевград, Район Своге, Район Годеч, Район Сливница, Район Горна Малина, Район Драгоман, Район Елин Пелин, Район Етрополе, Район Ихтиман, Район Костенец, Район Костинброд, с. Врачеш, с. Бърля, c. Горна Малина, с. Камбалевци, с. Табан, гр. Елин Пелин, с. Ямна, с. Бойковец, с. Борика, гр. Ихтиман, с. Очуша, гр. Костинброд, гр. Самоков, с. Зимевица, с. Гара Бов, гр. Сливница

Уважаеми клиенти на "ВиК" ЕООД - София, Искаме да Ви информираме за значителния напредък, който постигаме в рамките на нашата инвестиционна програма. Фокусираме се върху... Прочетете повече Изпълнение на инвестиционната програма на „ВиК“ ЕООД – София

Инвестиционното предложение за изграждане на инсталация за производство на компост от биоразградими отпадъци в ПСОВ Самоков

Район Самоков, гр. Самоков

Уведомление по чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда към Регионалната инспекция по околна... Прочетете повече Инвестиционното предложение за изграждане на инсталация за производство на компост от биоразградими отпадъци в ПСОВ Самоков

Реконструкция и рехабилитация на довеждащ водопровод с. Габра- с. Вакарел

Район Ихтиман, с. Вакарел

На 27.10.2022 г. бе подписано дълго чаканото споразумение с Министерство на регионалното развитие и благоустройството за финансиране на обект „Реконструкция и рехабилитация на довеждащ водопровод... Прочетете повече Реконструкция и рехабилитация на довеждащ водопровод с. Габра- с. Вакарел
Стойност: 4 070 000 лв.