Пречиствателни станции

ПСОВ

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София експлоатира общо 7 градски пречиствателни станции за отпадъчни води – 6 големи и една малка (за Белчин). Нивото на покритие по услугата пречистване на отпадъчни води към 2020 г. е едва 34,48% и качествено се е подобрило спрямо нивото от 2015 г.

На основание изискванията на нормативните документи издадени от МОСВ и разрешителните за заустване на отпадъчни води, плановете за собствен мониторинг на станциите се изпълняват стриктно. Така се осъществява непрекъснат контрол върху количеството и качеството на пречистените през годината отпадъчни води с цел постигане на по – ефективно управление на технологичните процеси в ПСОВ.

ОбщинаНаселено място/ ПСОВПускане в експлоатация / предаване на ВиКОбхват (обслужвани населени места)Капацитет ЕЖМакс. капацитет м3/год.**Тип пречистване
1ЕтрополеЕтрополе2014 г./ 2017 г.гр. Етрополе11 5091 211 800механично, биологично и третично
2КостинбродКостинброд2015 г./ 2016 г.гр. Костинброд13 020614 295механично, биологично и третично
3ПирдопПирдоп2013 г./ 2017 г.гр. Пирдоп /от 2019 г. и гр. Златица/19 650961 585механично, биологично и третично
4СамоковСамоков2001 г.гр. Самоков /от 2019 г. и с. Доспей/125 00016 060 000механично, биологично
5БотевградБотевград2015 г./ 2017 г.гр. Ботевград, в.з. Зелин, с. Врачеш, с. Трудовец40 1314 763 250механично, биологично и третично
6СамоковБелчин2017 г./ 2019 г.с. Белчин, с. Белчин бани1 000109 500механично и биологично
7ПравецПравец2021 г./ 2021 г.гр. Правец5 579621 624механично и биологично
 

ПСПВ

Към момента дружеството експлоатира общо 13 ПСПВ, като 8 от тях са на територията на Община Ботевград. Това са, както следва:

ПСПВГодина на пусканеКапацитетМестоположениеЕтапи на пречистване
1ПСПВ ГабраЕлин ПелинДвустъпална пречиствателна станция с коагулация и бърз филтър; към момента не работи, нуждае се от реконструкция. Напълно амортизирана.
2ПСПВ Гара Лакатник30 l/sСвогеДвустъпална с 2 бр. бързи филтри; нуждае се от реконструкция, напълно амортизирана.
3ПСПВ Правец2008 г.25 l/sгр. ПравецМодулна станция, състояща се от 10 контейнера; технологията включва физико-химично и биологично пречистване на водата – пред-озониране, механична филтрация, вторично озониране и филтърна адсорбция.
4ПСПВ Златица1970 г.40 l/sгр. ЗлатицаМногостъпална, но в експлоатация са само 5 бързи филтри (първо стъпало) и хлораторното.
5ПСПВ Чеканица – модул І1991 г.; 2011 г. – реновирана80 l/sгр. БотевградХимическо избистряне, утаяване и филтриране (филтри с кварцов пясък), озониране, филтриране, обеззаразяване и хлориране (срещу повторно микробиологично замърсяване); след пречистване водата се подава в ЧР 500 м3, а оттам се подава в мрежата на града. *
6ПСПВ Чеканица – модул ІІ2009 г.80 l/sгр. БотевградПървоначално филтриране, озониране, филтриране, обеззаразяване и хлориране с натриев хипохлорид (срещу повторно микробиологично замърсяване); след пречистване водата се подава в ЧР 3000 м3, а оттам се подава в мрежата на града (кв. Изток, кв. Васил Левски). *
7ПСПВ Литаково2010 г.20 l/sс. ЛитаковоФилтриране, модул за озониране, хлориране с натриев хипохлорид; след пречистване водата се подава в ЧР 240 м3, а оттам се подава към потребителите. *
8ПСПВ Трудовец2012 г.40 l/sс. ТрудовецФилтриране, озониране, филтриране и хлориране. *
9ПСПВ Радотина2015 г.30 l/sс. РадотинаФилтриране, озониране, филтриране и хлориране. *
10ПСПВ Гурково2015 г.30 l/sс. ГурковоФилтриране, озониране, филтриране и хлориране. *
11ПСПВ Скравена2015 г.30 l/sс. СкравенаФилтриране, озониране, филтриране и хлориране. *
12ПСПВ Осеница2007 г.15 l/sс. ОсеницаКамера за реакция с напорен тръбен утаител, бързи пясъчни филтри, хлориране (утаяване, филтрация, хлориране); след пречистване водата се подава в ЧР 300 м3, а оттам се подава към потребителите.
13ПСПВ Мирково2020 г.20 l/sс. МирковоРеконструирана двустъпална станция с механично пречистване на суровата вода и обеззаразяване.

*Приложената технология за пречистване на питейни води се основава на физикохимична и микробиологична стабилизация на водите, базиращи се на окислителното действие на озона и последваща напорна филтрация.