Управленски състав

Мениджърският състав на дружеството в Централно управление:

Управителинж. Росица Итова
Главен счетоводителЕлисавета Коруджиева
Главен инженеринж. Благой Иванов
Отдел Правно-административен
Главен юрисконсултТаня Балджийска
Главен енергетикинж.Атанас Атанасов
Отдел ПТО и обслужване на клиенти
Отдел Кадастър
Отдел Автотранспорт и механизацияинж.Ивайло Николов
Отдел СчетоводствоЕлисавета Коруджиева
Отдел ИнкасоДимитър Димитров
Отдел СнабдяванеГеорги Крашевски
Отдел Експлоатация на мрежи и съоръжения и ПСОВ
Отдел Анализ на питейни водиинж. Ива Герасимова