Управленски състав

Мениджърският състав на дружеството в Централно управление:

Управителинж. Иван Иванов
Главен счетоводителЕлисавета Коруджиева
Главен инженеринж. Благой Иванов
Отдел Правно-административенМария Мудева
Главен юрисконсултТаня Балджийска
Главен енергетикинж. Никола Златанов
Отдел ПТО и обслужване на клиентиинж. Елизабет Механджийска
Отдел Събиране на просрочени вземания
Отдел Кадастъринж. Цветелина Милкова
Отдел Автотранспорт и механизация
Отдел СчетоводствоЕлисавета Коруджиева
Отдел ИнкасоДенис Стоянов
Отдел Снабдяванеинж. Галина Колева
Отдел Експлоатация на мрежи и съоръжения и ПСОВ инж. Ани Йотова-Иванова
Отдел Анализ на питейни водиинж. Ива Герасимова