Управленски състав

Мениджърският състав на дружеството в Централно управление:

Управителинж. Росица Итова
Главен счетоводителЕлисавета Коруджиева
Главен инженеринж. Благой Иванов
Отдел Правно-административен
Главен юрисконсултТаня Балджийска
Главен енергетикинж. Венцислав Ганчев
Отдел ПТО и обслужване на клиенти
Отдел Кадастър
Отдел Автотранспорт и механизацияГеорги Крашевски
Отдел СчетоводствоЕлисавета Коруджиева
Отдел Инкасо
Отдел Снабдяване
Отдел Експлоатация на мрежи и съоръжения и ПСОВ
Отдел Анализ на питейни водиинж. Ива Герасимова