Контакти

Централно управление

гр.София, бул. Рожен №15    

Работно време обслужване на клиенти 

Приемна към отдел Обслужване на клиенти:

тел: 02 813 00 62

преди обяд от 9.00 ч. до 11.30 ч.

след обяд от 13.00 ч. до 15.30 ч.

Работно време администрация:

преди обяд от 8.00 ч. до 12.00 ч.

след обяд от 12.30 ч. до 16.30 ч.

Временно работно време  на Приемна към отдел Обслужване на клиенти, до официална отмяна на извънредната епидемична обстановка

От  08:30ч. до 10:00ч.-прием на клиенти

От 10:00ч. до 10:15ч.-дезинфекция

От 10:15ч. до 12:00ч.-прием на клиенти

От 12:00ч. до 12:30ч.-обедна почивка

От 12:30ч. до 13:00ч.-дезинфекция

От 13:00ч. до 14:00ч.-прием на клиенти

От 14:00ч. до 14:15ч.-дезинфекция

От 14:15ч. до 16:00ч.-прием на клиенти

Приемането на плащания се извършва до 15:50ч.

Приемно време на Управителя – всеки първи работен ден от месеца от 9:00 – 11:00 ч.

длъжност/отделтелефоне-мейл
Факс:02 813 00 13
02 813 00 17
 – 
Секретар (управител)02 813 00 20office@viksof.com
Главен счетоводител02 813 00 32
Главен инженер02 813 00 14– 
Главен юрисконсулт02 813 00 18– 
Главен енергетик02 813 00 45– 
отдел Обслужване на клиенти02 813 00 44– 
отдел Събиране на просрочени вземания02 813 00 53– 
отдел Кадастър02 813 00 48– 
отдел Автотранспорт и механизация02 813 00 27– 
отдел Счетоводство02 813 00 33– 
отдел Инкасо02 813 00 23– 
отдел Снабдяване02 813 00 56– 
отдел Експлоатация на мрежи и съоръжения и ПСОВ02 813 00 43– 
Слушалки и лаптоп

Телефонен център

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. София откри звено телефонно обслужване, чиято основна дейност е да информира гражданите и фирмите за задълженията им с просрочие над 3 месеца, като уговори с тях начина и срока на погасяване на дълга. 

За връзка с операторите в телефонен център: 02/9049041; 0876423245

За въпроси свързани със задължения и начини на погасяване, моля свържете се на горепосочените телефони.

Разговорът не е с добавена стойност и се таксува според вашия абонаментен план.

Контакти при аварии

При аварии, моля звънете на следния телефон:
02/813 00 66