Инвестиционни проекти

Изпълнение на инвестиционната програма на „ВиК“ ЕООД – София

Район Самоков, Район Ботевград, Район Своге, Район Годеч, Район Сливница, Район Горна Малина, Район Драгоман, Район Елин Пелин, Район Етрополе, Район Ихтиман, Район Костенец, Район Костинброд, с. Врачеш, с. Бърля, c. Горна Малина, с. Камбалевци, с. Табан, гр. Елин Пелин, с. Ямна, с. Бойковец, с. Борика, гр. Ихтиман, с. Очуша, гр. Костинброд, гр. Самоков, с. Зимевица, с. Гара Бов, гр. Сливница

Уважаеми клиенти на "ВиК" ЕООД - София, Искаме да Ви информираме за значителния напредък, който постигаме в рамките на нашата инвестиционна програма. Фокусираме се върху... Прочетете повече Изпълнение на инвестиционната програма на „ВиК“ ЕООД – София

Инвестиционното предложение за изграждане на инсталация за производство на компост от биоразградими отпадъци в ПСОВ Самоков

Район Самоков, гр. Самоков

Уведомление по чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда към Регионалната инспекция по околна... Прочетете повече Инвестиционното предложение за изграждане на инсталация за производство на компост от биоразградими отпадъци в ПСОВ Самоков

Реконструкция и рехабилитация на довеждащ водопровод с. Габра- с. Вакарел

Район Ихтиман, с. Вакарел

На 27.10.2022 г. бе подписано дълго чаканото споразумение с Министерство на регионалното развитие и благоустройството за финансиране на обект „Реконструкция и рехабилитация на довеждащ водопровод... Прочетете повече Реконструкция и рехабилитация на довеждащ водопровод с. Габра- с. Вакарел
Стойност: 4 070 000 лв.

Реконструкция на уличен водопровод ул. „Свети Георги“

Район Костенец, гр. Костенец

По споразумение за инвестиции между "ВиК"-ЕООД София и Община Костенец се извършва цялостна реконструкция на водопроводната мрежа на ул. "Свети Георги", гр. Костенец. Към момента... Прочетете повече Реконструкция на уличен водопровод ул. „Свети Георги“

Реконструкция на водопроводна мрежа на ул. „Царчино“

Район Ихтиман, гр. Ихтиман

Със съдействие на Община Ихтиман се извършва подмяна на водопровода на ул. "Царчино". Участъкът е с дължина от 300 метра ПЕВП Ф90, като ще бъдат... Прочетете повече Реконструкция на водопроводна мрежа на ул. „Царчино“

Реконструкция и рехабилитация на вътрешната водопроводна мрежа на с. Искрец, община Своге

Район Своге, с. Искрец

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – София работи в посока за задоволяване потребностите на населението в Софийска област от качествени водоснабдителни и канализационни услуги при запазване... Прочетете повече Реконструкция и рехабилитация на вътрешната водопроводна мрежа на с. Искрец, община Своге
Стойност: 5 052 405лв

Частична реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа във в.з. Мечката

Район Самоков, в.з. Мечката

През месец август 2022г. "ВиК" ЕООД - гр.София извърши частична реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа във в.з.Мечката, общ.Самоков. Работния процес се осъществи на четири етапа,... Прочетете повече Частична реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа във в.з. Мечката