Проверка на сметка

За да можете да се информирате своевременно за издадените от  “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД – СОФИЯ фактури, трябва да направите регистрация в viksof.e-inv.bg

Направената регистрация ще Ви позволи:

  • да проверявате Вашите фактури издадени от „ВиК“ ЕООД – София за определен период.
  • да проверите наличието на задължения.
  • да се откажете от хартиена фактура, като е замените с електронна и така веднага се информирате за нейното издаване по електронната поща.
  • Самоотчитане – подавате сами показанията на водомера при невъзможност да осигурите достъп до инкасатора.

За да направите своята регистрация, моля изберете линка: viksof.e-inv.bg