Аварии

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Ботевград, в.з. Лозята, с. Трудовец

Предполагаемо време за отстраняване: 20.04.2024 до 18:00

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Божурище, с. Пожарево

Местоположение: в мах. "Кьосина махала"

Предполагаемо време за отстраняване: 19.04.2024 до 17:00

Авария на водопровод ПЕВП Ф75

Район Божурище, с. Храбърско

Местоположение: в мах. "Скала махала"

Предполагаемо време за отстраняване: 19.04.2024 до 12:00

Авария на довеждащ водопровод Стомана Ф159

(Без прекъсване на водоподаването)

Район Сливница, с. Гълъбовци

Предполагаемо време за отстраняване: 19.04.2024 до 12:00

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Ботевград, в.з. Лозята, с. Трудовец

Предполагаемо време за отстраняване: 19.04.2024 до 13:00

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Елин Пелин, с. Лесново

Предполагаемо време за отстраняване: 19.04.2024 до 15:00

Авария поради липса на ел.захранване на помпена станция "Шияковци"

Район Костинброд, гр. Костинброд

Предполагаемо време за отстраняване: 18.04.2024 до 17:00

Авария на СВО ПЕВП Ф32

Район Божурище, гр. Божурище

Местоположение: на ул. "Момина сълза" 9

Предполагаемо време за отстраняване: 18.04.2024 до 17:00

Авария на СВО ПЕВП Ф32

(Без прекъсване на водоподаването)

Район Сливница, гр. Сливница

Местоположение: на ул. "Хан Аспарух" 21

Предполагаемо време за отстраняване: 18.04.2024 до 12:00

Авария на

Район Костенец, гр. Костенец

Предполагаемо време за отстраняване: 18.04.2024 до 20:00