Аварии

Авария на водопровод АЦ Ф150

Район Ботевград, в.з. Зелин

Местоположение: на ул. "Ас.ен Златаров"

Предполагаемо време за отстраняване: 22.05.2024 до 14:00

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Самоков, с. Широки дол

Местоположение: в мах. "Старото село"

Предполагаемо време за отстраняване: 22.05.2024 до 14:00

Авария на водопровод Стомана Ф108

Район Самоков, гр. Самоков

Местоположение: на ул. "Цар Симеон"

Предполагаемо време за отстраняване: 22.05.2024 до 14:00

Авария на Поц. стомана Ф3/4

(Без прекъсване на водоподаването)

Район Сливница, с. Извор

Предполагаемо време за отстраняване: 21.05.2024 до 13:00

Авария на довеждащ водопровод Стомана Ф159

Район Костенец, с. Очуша

Предполагаемо време за отстраняване: 18.05.2024 до 17:00

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Самоков, с. Поповяне

Предполагаемо време за отстраняване: 18.05.2024 до 13:00

Авария на водопровод АЦ Ф100

Район Самоков, гр. Самоков

Местоположение: на ул. "Тинтява"

Предполагаемо време за отстраняване: 18.05.2024 до 14:00

Авария на довеждащ водопровод АЦ Ф150

Район Ихтиман, гр. Ихтиман

Предполагаемо време за отстраняване: 17.05.2024 до 17:00

Авария на СВО Поц. стомана Ф2"

Район Ботевград, гр. Ботевград

Местоположение: на ул. Се"васт Огнян"

Предполагаемо време за отстраняване: 17.05.2024 до 14:00

Авария на СВО Поц. стомана Ф2"

Район Елин Пелин, гр. Елин Пелин

Предполагаемо време за отстраняване: 17.05.2024 до 15:00