Информация за жителите на в.з. Зелин, община Ботевград

Уважаеми жители на в.з. Зелин, Поради извършване на профилактика на речно водохващане на Изпълнителна агенция “Инфраструктура на  електронното управление" и очаквано замътняване на водата е... Прочетете повече Информация за жителите на в.з. Зелин, община Ботевград

Информация за жителите на град Годеч

Уважаеми жители на висока зона град Годеч, Колегите от технически район Годеч ни информираха за намалено количество постъпващо от събирателна деривация "Сребърна-Гински". При първа възможност... Прочетете повече Информация за жителите на град Годеч

Информация за жителите на вилна зона Мечката, община Самоков

Уважаеми жители на в.з. Мечката, община Самоков, Информираме Ви, че нарушеното водоснабдяване е свързано с прекъснато електрозахранване на помпена станция. Екип на ВиК технически район... Прочетете повече Информация за жителите на вилна зона Мечката, община Самоков

Информация за жителите на с. Годеч

Уважаеми жители на град Годеч, получихме сигналите Ви за нарушено водоснабдяване във висока зона на града. Колегите от технически район Годеч извършиха проверка. Установи се,... Прочетете повече Информация за жителите на с. Годеч

Информация за жителите на с. Очуша и с. Подгорие, община Костенец

Уважаеми жители на села Очуша и Подгорие, Информираме Ви, че текущите проблеми с водоснабдяването във Вашите населени места се дължат на авария в помпената станция... Прочетете повече Информация за жителите на с. Очуша и с. Подгорие, община Костенец

Информация за жителите на с. Църквище, община Златица

Уважаеми жители на с. Църквище, Във връзка с нарушеното водоснабдяване, "ВиК" София ще открие пункт за питейна вода, който ще е разположен на площада пред... Прочетете повече Информация за жителите на с. Църквище, община Златица

Информация за жителите на с. Ново бърдо, община Драгоман

Уважаеми жители на с. Ново бърдо, Нарушеното водоснабдяване е свързано с драстично намаление на дебита на каптиран извор "Батоло". Създадена е организация по откриване на... Прочетете повече Информация за жителите на с. Ново бърдо, община Драгоман

Информация за жителите на град Самоков

Уважаеми жители на град Самоков,Получихме Вашите сигнали за нарушено водоснабдяване. Екип на ВиК Самоков извършва проверка и към момента е констатирана авария на водопровод АЦ... Прочетете повече Информация за жителите на град Самоков

Информация за жителите на с. Гара Лакатник, община Своге

Уважаеми жители на с. Гара Лакатник, Информираме Ви, че е възстановено електроснабдяването на помпена станция Лакатник. Водоподаването е възстановено и очакваме нормализиране на водоснабдяването в... Прочетете повече Информация за жителите на с. Гара Лакатник, община Своге