Планови ремонти

Подмяна на спирателен кран

Район Самоков

Местоположение: на ул. от ул."Търговска" до ул."Константин Фотинов"

Планирано начало: 19.04.2024 от 09:00

Планиран край: 19.04.2024 до 12:00

Смяна на СВО

Район Божурище, гр. Божурище

Местоположение: в кв. "Девети септември"

Планирано начало: 16.04.2024 от 08:00

Планиран край: 16.04.2024 до 15:00

Смяна на водопровод

Район Самоков, с. Злокучене

Местоположение: зона Ниска

Планирано начало: 15.04.2024 от 06:00

Планиран край: 19.04.2024 до 16:00

Смяна на СВО

Район Самоков, гр. Самоков

Местоположение: на ул. "Ястребец"

Планирано начало: 11.04.2024 от 06:00

Планиран край: 11.04.2024 до 14:00

Смяна на СВО

Район Самоков, гр. Самоков

Местоположение: на ул. "Никола Образописов"

Планирано начало: 10.04.2024 от 07:00

Планиран край: 10.04.2024 до 14:00

Направа на главни връзки

Район Ботевград, с. Трудовец

Местоположение: на ул. "Тунджа", "Тутракан" , "Драган Черния" , Хаджи Димитър" , "Панчо Геровски" Шипка

Планирано начало: 10.04.2024 от 09:00

Планиран край: 10.04.2024 до 16:00

Монтиране на спирателен кран

Район Самоков, гр. Самоков

Местоположение: на ул. "Бачо Киро"

Планирано начало: 09.04.2024 от 06:00

Планиран край: 09.04.2024 до 12:00

Присъединяване на нов абонат

Район Костенец, с. Костенец

Местоположение: на ул. "Витоша"

Планирано начало: 09.04.2024 от 10:00

Планиран край: 09.04.2024 до 13:00

Спиране на водоподаването поради планов ремонт на магистрален водопровод

Район Своге, с. Свидня, с. Церово

Планирано начало: 10.04.2024 от 08:00

Планиран край: 11.04.2024 до 12:00

Смяна на СВО

Район Костенец, с. Костенец

Местоположение: на ул. "Езерище"

Планирано начало: 08.04.2024 от 09:00

Планиран край: 08.04.2024 до 13:00