Планови ремонти

Ремонт на помпа

Район Самоков, с. Поповяне

Планирано начало: 03.12.2022 от 08:00

Планиран край: 03.12.2022 до 16:00

Възможно е нарушение на водоподаването поради подмяна на главен спирателен кран на довеждащ водопровод

Район Самоков, гр. Самоков, с. Драгушиново, с. Злокучене, с. Продановци, с. Широки дол

Планирано начало: 07.12.2022 от 08:00

Планиран край: 07.12.2022 до 16:00

Гресиране и техническо обслужване

Район Костинброд, гр. Костинброд

Местоположение: на ул. ПС-Шияковци

Планирано начало: 02.12.2022 от 09:00

Планиран край: 02.12.2022 до 10:00

Смяна на Ел.проводик от ЕРМ-София област за с.Безден

Район Костинброд, гр. Костинброд, с. Безден

Местоположение: зона с.Безден

Планирано начало: 01.12.2022 от 09:00

Планиран край: 01.12.2022 до 17:00

Смяна на СВО

Район Самоков, с. Ковачевци

Планирано начало: 01.12.2022 от 07:00

Планиран край: 01.12.2022 до 16:00

Търсене на запушване на централния водопровод за с.Маджаре

Район Самоков, с. Маджаре

Планирано начало: 01.12.2022 от 07:00

Планиран край: 01.12.2022 до 16:00

СВО ул. „Свети Стефан“ №9, централна част

Район Драгоман, гр. Драгоман

Местоположение: на ул. Свети Стефан 9

Описание: СВО ново

Планирано начало: 29.11.2022 от 13:00

Планиран край: 29.11.2022 до 17:00

Подмяна на спирателни кранове и водомери

Район Горна Малина, с. Долна Малина

Описание: Подмяна на С Кранчета и водомери

Планирано начало: 25.11.2022 от 11:00

Планиран край: 25.11.2022 до 15:00

Ремонтни дейности в района на детската градина.

Район Ботевград, с. Трудовец

Описание: В района на детскста градина

Планирано начало: 24.11.2022 от 12:00

Планиран край: 24.11.2022 до 16:00

Подмяна на СВО ,ул.“Захари Зограф“

Район Самоков, гр. Самоков

Местоположение: на ул. "Захари Зограф"

Описание: Смяна на СВО

Планирано начало: 22.11.2022 от 07:00

Планиран край: 22.11.2022 до 16:00