Планови ремонти

Смяна на СВО

Район Самоков, гр. Самоков

Местоположение: на ул. "Иван Вазов"

Планирано начало: 24.03.2023 от 07:00

Планиран край: 24.03.2023 до 16:00

Монтиране на водомер в резервоара

Район Божурище, с. Гурмазово

Планирано начало: 24.03.2023 от 10:00

Планиран край: 24.03.2023 до 12:00

Присъединяване по договор

Район Самоков, гр. Самоков

Местоположение: в кв. "Самоково"

Планирано начало: 23.03.2023 от 06:00

Планиран край: 23.03.2023 до 16:00

Смяна на СВО

Район Самоков, гр. Самоков

Местоположение: на ул. "Проф.Васил Захариев"

Планирано начало: 23.03.2023 от 06:00

Планиран край: 23.03.2023 до 16:00

Профилактика гресиране и смяна на набивки.

Район Костинброд, гр. Костинброд, с. Голяновци

Планирано начало: 20.03.2023 от 10:00

Планиран край: 20.03.2023 до 14:00

Присъединяване на нов абонат

Район Костенец, махала Гледжова, с. Горна Василица

Планирано начало: 20.03.2023 от 07:00

Планиран край: 20.03.2023 до 12:00

Ще се извърши реконструкция на водопроводна мрежа по ул. Стефан Караджа ( в района на улици Раковска, Търново и Шипка). Дължината на трасето е около 300 метра и ще бъде подменено с ПЕВП Ф90. Ще бъдат и подменени сградните водопроводни отклонения в участъка. Очаква се ремонтните дейности да приключат до 24-ти Март 2023г.

Район Ихтиман, гр. Ихтиман

Местоположение: на ул. Стефан Караджа

Планирано начало: 20.03.2023 от 08:00

Планиран край: 20.03.2023 до 17:00

Подмяна СВО

(Без прекъсване на водоподаването)

Район Костенец, с. Костенец

Планирано начало: 17.03.2023 от 10:00

Планиран край: 17.03.2023 до 14:00

Реконструкция на водопроводна мрежа

Район Етрополе, гр. Етрополе

Местоположение: на ул. Хр. Ясенов

Планирано начало: 15.03.2023 от 10:00

Планиран край: 15.03.2023 до 12:00

Ремонт на СК на пречиствателна станция ПСПВ Чеканица 2

Район Ботевград, гр. Ботевград

Местоположение: в кв. "Васил Левски"

Планирано начало: 15.03.2023 от 09:00

Планиран край: 15.03.2023 до 13:00