Планови ремонти

Смяна на СВО

Район Самоков, с. Райово

Планирано начало: 01.12.2023 от 07:00

Планиран край: 01.12.2023 до 14:00

Реконструкция на уличен водопровод и канализация по проект от фирма

Район Пирдоп, гр. Пирдоп

Местоположение: на ул. "Паскал", зона Висока

Планирано начало: 17.11.2023 от 09:00

Планиран край: 17.11.2023 до 17:00

Реконструкция на уличен водопровод

Район Пирдоп, гр. Пирдоп

Местоположение: на ул. "Паскал", зона Висока

Планирано начало: 16.11.2023 от 08:00

Планиран край: 16.11.2023 до 17:00

Реконструкция на ВиК мрежата, извършвана от външна фирма и монтаж на ПХ

Район Своге, гр. Своге

Местоположение: на ул. "Христо Смирненски", в кв. Център, зона Ниска

Планирано начало: 16.11.2023 от 10:00

Планиран край: 16.11.2023 до 15:00

Монтиране на Пожарен кран

Район Драгоман, с. Габер

Планирано начало: 14.11.2023 от 07:00

Планиран край: 14.11.2023 до 14:00

Присъединяване на нов абонат

Район Костенец, гр. Костенец

Местоположение: на ул. "Венетица", зона Висока

Планирано начало: 10.11.2023 от 11:00

Планиран край: 10.11.2023 до 14:00

Реконструкция на главен водопровод

Район Ботевград, в.з. Зелин

Планирано начало: 13.11.2023 от 08:00

Планиран край: 13.11.2023 до 17:00

Реконструкция на главен водопровод

Район Ботевград, в.з. Зелин

Планирано начало: 14.11.2023 от 08:00

Планиран край: 14.11.2023 до 17:00

Смяна на СВО

Район Самоков, гр. Самоков

Местоположение: на ул. "Цар Симеон"

Планирано начало: 10.11.2023 от 07:00

Планиран край: 10.11.2023 до 17:00

Направа на водопроводни връзки

Район Сливница, гр. Сливница

Местоположение: на ул. "Радко Димитриев" , "Черни връх" , "Филип Тотьо", в мах. "Адамова махала"

Планирано начало: 10.11.2023 от 09:00

Планиран край: 10.11.2023 до 12:00