Планови ремонти

Присъединяване на нови абонати

Район Костенец, с. Костенец

Местоположение: на ул. "Езерище"

Планирано начало: 28.08.2023 от 10:00

Планиран край: 28.08.2023 до 15:00

Присъединяване на СВО

Район Самоков, в.з. Ярема

Местоположение: зона Ниска

Планирано начало: 24.08.2023 от 05:00

Планиран край: 24.08.2023 до 14:00

Смяна на СВО

Район Божурище, с. Храбърско

Планирано начало: 23.08.2023 от 14:00

Планиран край: 23.08.2023

Реконструкция на водопровод Ф125 АЦ

Район Самоков, гр. Самоков

Местоположение: на ул. "Искър"

Планирано начало: 23.08.2023 от 09:00

Планиран край: 23.08.2023 до 16:00

Смяна на СВО

Район Самоков, гр. Самоков

Местоположение: на ул. "Търговска"

Планирано начало: 23.08.2023 от 09:00

Планиран край: 23.08.2023 до 16:00

Смяна на водопровод

Район Самоков, гр. Самоков

Местоположение: на ул. "Искър"

Планирано начало: 22.08.2023 от 06:00

Планиран край: 22.08.2023 до 17:00

Връзване на СВО

Район Самоков, гр. Самоков

Местоположение: на ул. "Леон Крудов"

Планирано начало: 22.08.2023 от 06:00

Планиран край: 22.08.2023 до 17:00

Присъединяване на абонати

Район Костенец, вили Костенец, с. Костенец

Планирано начало: 17.08.2023 от 11:00

Планиран край: 17.08.2023 до 15:00

Смяна на СВО

Район Самоков, гр. Самоков

Местоположение: на ул. "Иван Доспевски"

Планирано начало: 17.08.2023 от 07:00

Планиран край: 17.08.2023 до 14:00

Пускане в експлоатация на нова помпа

Район Костинброд, гр. Костинброд

Местоположение: зона ПС-ШИЯКОВЦИ

Планирано начало: 16.08.2023 от 05:00

Планиран край: 16.08.2023 до 13:00