През 2023 г ВиК София – област инвестира 112 хиляди лева за изпълнение на 197 инвестиционни обекта в експлоатационен район Елин Пелин

Дружеството има завършени и 239 неотложни ремонта по ВиК съоръженията в района

112 хиляди лева собствени средства вложи ВиК София-област в инвестиции за подобряване на услугите водоснабдяване и канализация в експлоатационен район Елин Пелин за изпълнението на 197  инвестиционни обекта през 2023 г.

По-голямата част от инвестициите е свързана с водоснабдяването, основно рехабилитация и разширяване на водопроводната мрежа и монтаж на приходни водомери за мониторинг и контрол на водопотреблението и намаляване на неотчетените водни количества. Дружеството вложи средства и в изграждане на сградни водопроводни отклонения, рехабилитация на помпени станции, довеждащи съоръжения, система СКАДА за услугата водоснабдяване, както и за други елементи от водоснабдителната система на експлоатационен район Елин Пелин.

Бяха изпълнени и обекти, свързани с рехабилитацията и разширението на канализационната мрежа.      

За същия период ВиК София-област изпълни в експлоатационен район Елин Пелин общо 239 неотложни ремонта, по-голямата част от които, свързани с експлоатацията и поддръжката на водопроводната мрежа, довеждащите съоръжения и други елементи от водоснабдителната инфраструктура.

Един от по-значимите инвестиционни проекти, свързани с подобряване на услугата водоснабдяване, е подмяната на 600 м уличен водопровод в гр. Елин Пелин и подмяна на всички сградни водопроводни отклонения по трасето на водопровода по ул. „Лесновска“.

„Експлоатационен район Елин Пелин обхваща община Елин Пелин, която се намира в централната част на Софийска област и по територия е пета в областта. Дружеството обслужва 19-те селища и почти 20 хиляди постоянно живеещи, като техният брой се увеличава през почивните дни и сезонно. Близостта до столицата и наличието на удобна инфраструктура нареждат общината сред развиващите се общини, което поставя и по-големи изисквания във връзка с предоставяне на качествени услуги за населението и бизнеса“, каза Григор Григоров, ръководител на експлоатационен район Елин Пелин.  

За изпълнение на проектите за рехабилитация и реконструкция на градската водопроводна мрежа се използват съвременни материали, което осигурява безаварийна експлоатация на рехабилитираните съоръжения за дълъг период от време и намаляване на неудобствата за клиентите. Едно от най-големите предизвикателства за района остава контролът на неотчетените водни количества и с тяхното намаляване са свързани много от дейностите на ВиК София-област в региона.

Район Елин Пелин се намира в най-равнинната част на област София и това го прави привлекателен за земеделски дейности и бизнес.

Водоснабдяването на експлоатационен район Елин Пелин се осъществява чрез помпи и сондажи. Обслужването на такива съоръжения е сложно и изисква експертиза и професионално отговорен подход.

Приоритет за дружеството е постигане на енергийна ефективност. По план постепенно се подменят всички помпени агрегати със съвременни и така беше оптимизиран разхода на електроенергия в района.

През 2024 г. ВиК София-област ще продължи изпълнението на инвестиционна и ремонтна програма, която да осигури устойчиво експлоатационно състояние на съоръженията.