ВиК София-област изпълни през 2023 г. 149 инвестиционни обекта за над 140 хиляди лева в експлоатационен район Самоков

Бяха завършени и 949 неотложни ремонта по ВиК съоръженията

ВиК София-област вложи над 149 хил. лв. собствени средства в подобряване на услугите водоснабдяване, канализация и пречистване на отпадъчните води в експлоатационен район Самоков и изпълни 149 инвестиционни обекта през 2023 г.

Най-голям дял от завършените инвестиции, 107 бр.,  заемат обектите в частта водоснабдяване, основно в изграждане на сградни водопроводни отклонения, общо 54 броя и разширяване и рехабилитация на водопроводната мрежа – 17 броя. Дружеството вложи средства и в рехабилитацията на помпени станции, довеждащи съоръжения, система СКАДА за услугата водоснабдяване и управление на налягането във водопроводната мрежа, както и за други елементи от водоснабдителната система на експлоатационния район.

Инвестиции бяха направени и за рехабилитация и разширение на канализационната мрежа и пречистването на отпадъчните води, както и за монтаж на приходни водомери за подобряване на контрола и мониторинга на водопотреблението и мерки за намаляване на неотчетените водни количества.    

За същия период ВиК София – област изпълни общо 949 неотложни ремонта, от които 610 броя на съоръжения по водопроводната и 339 броя на съоръжения по канализационна мрежа на района, които включват профилактика, прочистване, продухване, ремонт.

„Експлоатационен район Самоков обхваща община Самоков, която е най-голямата община на територията на област София и заема 17% от нейната територия. Тя и е четвъртата по големина община в България след Сливен, Столична и Добрич. С население от почти 38 000 души постоянно живеещи и огромен брой сезонни и временно пребиваващи, популярни вилни зони и места за отдих и туризъм, в 28 населени места, община Самоков е предизвикателство както в техническо, така и в експлоатационно отношение“, каза Константин Шипочки, ръководител на експлоатационен район Самоков. Тук е и един от най-известните български ски курорти – Боровец, курортът Мальовица, балнеоложкият комплекс Белчин баня, язовир Бели Искър. Тук се изгражда и един от най-големите затворени комплекси в България, край с. Окол. Регионът привлича със своите природни дадености хиляди туристи, а това изисква непрекъснато подобряване на ВиК услугите“, допълни Шипочки. „Инвестициите, които правим със собствени средства, се определят след задълбочен анализ на проблемите, възможностите за тяхното решаване и в сътрудничество с община Самоков“.

За изпълнение на проектите за рехабилитация и реконструкция на градската водопроводна мрежа се използват съвременни материали, което осигурява безаварийна експлоатация на рехабилитираните съоръжения за дълъг период от време и намаляване на неудобствата за клиентите. Едно от най-големите предизвикателства за района остава контролът на неотчетените водни количества и с тяхното намаляване са свързани много от дейностите на ВиК София-област в региона.

Високопланинският релеф и силно изразената туристическа дейност на община Самоков изискват прилагане на иновативни подходи и професионална експертиза.

Един от специфичните проекти за експлоатационен район Самоков е профилактиката чрез почистване на тръбопровода, свързващ речното водохващане „Бели Искър“ /„Пукната скала“/ и водоснабдителната система на гр. Самоков. Съоръжението е изградено през 50-те години на миналия век и е известно като „Яйцето“ , заради яйцевидния профил на тръбата. То е с дължина 9300 м и е част от водоснабдителната система на гр. Самоков.

Водоснабдяването на експлоатационен район Самоков се осъществява с подземни и повърхностни водоизточници. Обслужването и експлоатацията на тези съоръжения изисква експертен и професионално отговорен подход.

Приоритет за дружеството е постигане на енергийна ефективност. По план постепенно се подменят всички помпени агрегати със съвременни и така беше оптимизиран разхода на електроенергия в района.

През 2024 г. ВиК София – област ще продължи изпълнението на инвестиционна и ремонтна програма, която да осигури устойчиво експлоатационно състояние на съоръженията.