ВиК София – област изпълни през 2023 г. 73 инвестиционни обекта и монтира 37 приходни водомера  в експлоатационен район Сливница

Бяха завършени и 303 неотложни ремонта по ВиК съоръженията

Над 71 000 лв. собствени средства инвестира ВиК София – област за подобряване на услугите в експлоатационен район Сливница през 2023 г. за изпълнение на 73 инвестиционни обекта и монтаж на 37 приходни водомера. За същия период, като нетложни, бяха изпълнени общо 303 ремонта по съоръженията на водопроводната и канализационна мрежа на района.

В резултат на анализ на проблемите на водопроводната и канализационна мрежи на район Сливница и възможностите за тяхното решаване, бяха определени инвестиционните проекти, които да бъдат изпълявани със собствени средства. Изпълнена бе водопроводна връзка между ул. „Юрий Гагарин“ и ул, „Черно море“ в гр. Сливница по моста над р. Сливнишка. Завършена бе реконструкцията на вътрешната водопроводна мрежа по ул. „Владимир Димитров – Майстора“,  по ул. “Борис I”, по ул.”Захарий Стоянов”, по ул. ”Васил Друмев” и по ул. ”Оборище”.

„Проектите за рехабилитация и реконструкция на градската водопроводна мрежа се изпълняват със съвременни материали, което осигурява безаварийна експлоатация на рехабилитираните съоръжения за дълъг период от време и намаляване на неудобствата за клиентите“ от честото спиране на водоподаването, каза Петър Петров, ръководител на експлоатационен район Сливница. „Най-големите предизвикателства за района остава контролът и намаляването на неотчетените водни количества и с тяхното намаляване са свързани почти всички наши дейности“, добави Петър Петров.

През 2023 г. ВиК София – област обърна специално внимание на подобряване на състоянието и работните характеристики на довеждащите водопроводи  като бяха изпълнени общо 11 инвестиционни проекта, свързани с тяхната рехабилитация. Рехабилитирани бяха и 8 бр. помпени станции, подменени бяха помпи, кранове и хидранти, както и 48 броя сградни водопроводни отклонения. За подобряване на управлението на потреблението и контрол на неотчетените водни количества бяха монтирани 37 бр. приходни водомера.  

По линия на неотложните дейности по водопроводната мрежа на експлоатационен район Сливница бяха изпълнени 51 ремонта на довеждащи водопроводи, 137 ремонта на участъци от водопроводната мрежа, и 83 сградни водопроводни отклонения. Ремонтирани бяха още 18 елементи и съоръжения, свързани с експлоатацията на водопроводната мрежа, като помпи, хидранти и др., както и 10 обекта, свързани с канализационната мрежа.

Водоснабдяването на експлоатационен район Сливница се осъществява чрез сондажни кладенци, дренажни водохващания и каптажи.   Обслужването на такива съоръжения е сложно и изисква експертиза и професионално отговорен подход.

В есклоатационен район Сливница водата за питейно-битови нужди се  добива чрез помпажен и гравитачен способ. Приоритет за дружеството е постигане на енергийна ефективност. По план постепенно бяха подменени всички помпени агрегати с енергоефективни и така беше оптимизиран разхода на електроенергия в района.

През 2024 г. ВиК София – област ще продължи изпълнението на инвестиционна и ремонтна програма, която да осигури устойчиво експлоатационно състояние на съоръженията.