Своге, Планови ремонти

Изберете населено място

Преграждане на река Батулийска за увеличаване водата на шахтов кладенец на помпена станция Батулия

(Без прекъсване на водоподаването)

Район Своге, с. Батулия

Местоположение: зона Ниска

Планирано начало: 23.07.2023 от 14:00

Планиран край: 23.07.2023 до 20:00

Реконструкция на водопроводна мрежа

Район Своге, с. Реброво

Местоположение: зона Ниска

Планирано начало: 20.07.2023 от 08:00

Планиран край: 20.07.2023 до 20:00

Почистване на напорен резервоар за махала Равнище

Район Своге, с. Томпсън

Местоположение: в мах. Равнище, зона Ниска

Планирано начало: 04.07.2023 от 10:00

Планиран край: 04.07.2023 до 16:00

Работа на ЕРМ

Район Своге, с. Гара Лакатник

Местоположение: в кв. "20", зона Ниска

Планирано начало: 30.06.2023 от 08:00

Планиран край: 30.06.2023 до 14:00

Монтаж на ПХ

Район Своге, гр. Своге

Местоположение: в мах. "Бобковица", зона Ниска

Планирано начало: 15.06.2023 от 11:00

Планиран край: 15.06.2023 до 14:00

Подмяна на стоманена поцинкована тръба

Район Своге, гр. Своге

Местоположение: на ул. "Желенско шосе", зона Ниска

Планирано начало: 08.06.2023 от 11:00

Планиран край: 08.06.2023 до 16:00

Подмяна на РВМ

Район Своге, гр. Своге

Местоположение: на ул. "Черно море", в кв. "Дренов", зона Висока

Планирано начало: 29.05.2023 от 10:00

Планиран край: 29.05.2023 до 15:00

Промивка на довеждащ водопровод

(Без прекъсване на водоподаването)

Район Своге, с. Зимевица

Местоположение: зона Ниска

Планирано начало: 16.05.2023 от 11:00

Планиран край: 16.05.2023 до 15:00

Подмяна на РВМ

Район Своге, с. Гара Бов

Местоположение: на ул. "Балкан", зона Ниска

Планирано начало: 09.05.2023 от 09:00

Планиран край: 09.05.2023 до 17:00

Подмяна на помпата на първи подем

Район Своге, с. Томпсън

Местоположение: зона Ниска

Планирано начало: 04.05.2023 от 10:00

Планиран край: 04.05.2023 до 14:00