Своге, Планови ремонти

Изберете населено място

Спиране на водоподаването поради планов ремонт на магистрален водопровод

Район Своге, с. Свидня, с. Церово

Планирано начало: 10.04.2024 от 08:00

Планиран край: 11.04.2024 до 12:00

Реконструкция на ВиК мрежата, извършвана от външна фирма и монтаж на ПХ

Район Своге, гр. Своге

Местоположение: на ул. "Христо Смирненски", в кв. Център, зона Ниска

Планирано начало: 16.11.2023 от 10:00

Планиран край: 16.11.2023 до 15:00

Монтаж на спирателен кран

Район Своге, гр. Своге

Местоположение: на ул. "Рила" , "Черно море" , "Средна гора" и "Рудничар", в кв. "Дренов", зона Висока

Планирано начало: 26.10.2023 от 13:00

Планиран край: 26.10.2023

Реконструкция на водоснабдителна и канализационна мрежа по улица „Васил Левски“

Район Своге, гр. Своге

Местоположение: на ул. "Васил Левски"

Описание: https://viksofbg.com/informatziya-za-zhitelite-na-gr-svoge/

Планирано начало: 19.10.2023 от 08:00

Планиран край: 19.10.2023 до 17:00

Реконструкция на водопроводна мрежа и монтаж на спирателен кран

Район Своге, гр. Своге

Местоположение: на ул. "Васил Левски", "Страцин", "Хр. Смирненски", "Цар Симеон", "Г. С. Раковски", "Здравец" , "Л. Каравелов", "Ал. Вутимски", "Соколов камък" и "Околовръстна"

Планирано начало: 18.10.2023 от 08:00

Планиран край: 18.10.2023 до 15:00

Реконструкция на водопроводна мрежа

Район Своге, гр. Своге

Местоположение: на ул. "Пенчо Славейков", зона Център

Планирано начало: 11.10.2023 от 08:00

Планиран край: 11.10.2023 до 17:00

Реконструкция на водопроводна мрежа. Подмяна на водопровод с ПЕВП Ф200

Район Своге, гр. Своге

Местоположение: на ул. "Пенчо Славейков"

Планирано начало: 04.10.2023 от 08:00

Планиран край: 04.10.2023 до 16:00

Преграждане на река Батулийска за увеличаване водата на шахтов кладенец на помпена станция Батулия

(Без прекъсване на водоподаването)

Район Своге, с. Батулия

Местоположение: зона Ниска

Планирано начало: 23.07.2023 от 14:00

Планиран край: 23.07.2023 до 20:00

Реконструкция на водопроводна мрежа

Район Своге, с. Реброво

Местоположение: зона Ниска

Планирано начало: 20.07.2023 от 08:00

Планиран край: 20.07.2023 до 20:00

Почистване на напорен резервоар за махала Равнище

Район Своге, с. Томпсън

Местоположение: в мах. Равнище, зона Ниска

Планирано начало: 04.07.2023 от 10:00

Планиран край: 04.07.2023 до 16:00