Своге, Аварии

Изберете населено място

Авария на АЦ Ф60

Район Своге, гр. Своге

Местоположение: на ул. "Александър Стамболийски" и "Цар Симеон"

Предполагаемо време за отстраняване: 12.07.2024 до 14:00

Авария на водопровод Стомана Ф63

Район Своге, с. Церово

Местоположение: в мах. "Гламек", зона Ниска

Предполагаемо време за отстраняване: 20.11.2023 до 13:00

Авария на довеждащ водопровод Стомана Ф426

(Без прекъсване на водоподаването)

Район Своге, гр. Своге

Местоположение: зона Ниска

Предполагаемо време за отстраняване: 13.11.2023 до 14:00

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Своге, гр. Своге

Местоположение: на ул. "Никола Вапцаров", в кв. "Дренов", зона Висока

Предполагаемо време за отстраняване: 10.11.2023 до 13:00

Авария на водопровод АЦ Ф60

Район Своге, с. Томпсън

Местоположение: в мах. Пети тунел, зона Ниска

Предполагаемо време за отстраняване: 06.11.2023 до 14:00

Авария поради помпена станция

Район Своге, с. Реброво

Местоположение: зона Висока

Описание: Поради невъзможност за отстраняване на проблема е осигурена доставка на нова помпа. Монтажът е предвиден за утре (05.11.2023) сутрин

Предполагаемо време за отстраняване: 05.11.2023 до 14:00

Авария поради помпена станция

Район Своге, с. Реброво

Предполагаемо време за отстраняване: 04.11.2023 до 17:00

Авария на водопровод АЦ Ф200

Район Своге, гр. Своге

Местоположение: на ул. "Република", в кв. "Старо село", зона Ниска

Предполагаемо време за отстраняване: 02.11.2023 до 15:00

Авария на СВО Поц. стомана Ф3/4"

Район Своге, с. Церово

Местоположение: зона Ниска

Предполагаемо време за отстраняване: 01.11.2023 до 14:00

Авария на водопровод АЦ Ф60

Район Своге, гр. Своге

Местоположение: на ул. "Република", в кв. "Старо село", зона Ниска

Предполагаемо време за отстраняване: 31.10.2023 до 14:00