Своге, Аварии

Изберете населено място

Авария на водопровод АЦ Ф200

Район Своге, гр. Своге

Местоположение: на ул. "Бул.Искър", в кв. "21", зона Ниска

Предполагаемо време за отстраняване: 21.09.2023 до 15:00

Авария на водопровод Стомана Ф108

Район Своге, гр. Своге

Местоположение: на ул. "Минзухар", в кв. "Старо село", зона Висока

Предполагаемо време за отстраняване: 21.09.2023 до 13:00

Авария на водопровод АЦ Ф150

Район Своге, гр. Своге

Местоположение: на ул. "Пенчо Славейков", в кв. "Слатина", зона Ниска

Предполагаемо време за отстраняване: 20.09.2023 до 13:00

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Своге, гр. Своге

Местоположение: на ул. "Тополите", в кв. "Слатина", зона Ниска

Предполагаемо време за отстраняване: 20.09.2023 до 12:00

Авария на довеждащ водопровод АЦ Ф150

(Без прекъсване на водоподаването)

Район Своге, с. Владо Тричков

Местоположение: в мах. Клисура, зона Ниска

Предполагаемо време за отстраняване: 19.09.2023 до 13:00

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Своге, гр. Своге

Местоположение: на ул. "Тополите", в кв. "Слатина", зона Ниска

Предполагаемо време за отстраняване: 19.09.2023 до 16:00

Авария на довеждащ водопровод Стомана Ф89

Район Своге, с. Бакьово

Местоположение: зона Ниска

Предполагаемо време за отстраняване: 20.09.2023 до 15:00

Авария на водопровод АЦ Ф200

Район Своге, гр. Своге

Местоположение: на ул. "Пенчо Славейков", в кв. Център, зона Ниска

Предполагаемо време за отстраняване: 19.09.2023 до 14:00

Авария на водопровод АЦ Ф150

Район Своге, гр. Своге

Местоположение: на ул. "Джиджовска", зона Ниска

Предполагаемо време за отстраняване: 18.09.2023 до 15:00

Авария на водопровод АЦ Ф60

Район Своге, с. Луково

Местоположение: зона Ниска

Описание: <ol> <li></li> </ol>

Предполагаемо време за отстраняване: 17.09.2023 до 13:00