Самоков, Планови ремонти

Изберете населено място

Смяна на водопровод

Район Самоков, с. Говедарци

Местоположение: в мах. "Доспей"

Планирано начало: 08.06.2023 от 05:00

Планиран край: 08.06.2023 до 14:00

Смяна на СВО

Район Самоков, с. Поповяне

Планирано начало: 07.06.2023 от 07:00

Планиран край: 07.06.2023 до 16:00

Смяна на СВО

Район Самоков, с. Рельово

Планирано начало: 07.06.2023 от 05:00

Планиран край: 07.06.2023 до 16:00

Присъединяване на нов абонат

Район Самоков, с. Бели Искър

Планирано начало: 06.06.2023 от 06:00

Планиран край: 06.06.2023 до 15:00

Смяна на кран преди водомера

Район Самоков, гр. Самоков

Местоположение: зона Промишлена зона"Червената земя"

Планирано начало: 02.06.2023 от 07:00

Планиран край: 02.06.2023 до 13:00

Смяна на СВО

Район Самоков, гр. Самоков

Местоположение: на ул. "Асен Карастоянов"

Планирано начало: 01.06.2023 от 06:00

Планиран край: 01.06.2023 до 14:00

Смяна на СВО

Район Самоков, гр. Самоков

Местоположение: на ул. "България"

Планирано начало: 01.06.2023 от 05:00

Планиран край: 01.06.2023 до 14:00

Смяна на СВО

Район Самоков, гр. Самоков

Местоположение: на ул. "Митрополитска"

Планирано начало: 31.05.2023 от 08:00

Планиран край: 31.05.2023 до 16:00

Смяна на кран преди водомера

Район Самоков, гр. Самоков

Местоположение: на ул. "България"

Планирано начало: 30.05.2023 от 06:00

Планиран край: 30.05.2023 до 13:00

Присъединяване на абонат

Район Самоков, в.з. Ярема

Местоположение: зона Ниска

Планирано начало: 30.05.2023 от 06:00

Планиран край: 30.05.2023 до 16:00