Самоков, Аварии

Изберете населено място

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Самоков, в.з. Ярема

Местоположение: зона Ниска

Предполагаемо време за отстраняване: 24.09.2023 до 12:00

Авария на довеждащ водопровод АЦ Ф150

Район Самоков, в.з. Мечката

Предполагаемо време за отстраняване: 23.09.2023 до 13:00

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Самоков, с. Ковачевци

Предполагаемо време за отстраняване: 22.09.2023 до 18:00

Авария на довеждащ водопровод АЦ Ф150

Район Самоков, в.з. Мечката

Предполагаемо време за отстраняване: 22.09.2023 до 14:00

Авария на водопровод ПЕВП Ф315

Район Самоков, кк Боровец

Предполагаемо време за отстраняване: 22.09.2023 до 14:00

Авария на водопровод АЦ Ф60

Район Самоков, с. Алино

Предполагаемо време за отстраняване: 20.09.2023 до 17:00

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Самоков, с. Ковачевци

Предполагаемо време за отстраняване: 20.09.2023 до 12:00

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Самоков, в.з. Ярема

Местоположение: зона Висока

Предполагаемо време за отстраняване: 20.09.2023 до 14:00

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Самоков, с. Широки дол

Предполагаемо време за отстраняване: 19.09.2023 до 17:00

Авария на СВО ПЕВП Ф25

Район Самоков, с. Белчин бани

Предполагаемо време за отстраняване: 19.09.2023 до 13:00