Самоков, Аварии

Изберете населено място

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Самоков, в.з. Ярема

Местоположение: зона Ниска

Предполагаемо време за отстраняване: 23.07.2024 до 17:00

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Самоков, с. Ярлово

Предполагаемо време за отстраняване: 22.07.2024 до 16:00

Авария на СВО Поц. стомана Ф3/4"

Район Самоков, гр. Самоков

Местоположение: на ул. "Незабравка"

Предполагаемо време за отстраняване: 19.07.2024 до 16:00

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Самоков, с. Говедарци

Предполагаемо време за отстраняване: 18.07.2024 до 17:00

Авария на

Район Самоков, с. Драгушиново, с. Злокучене

Предполагаемо време за отстраняване: 18.07.2024 до 16:00

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Самоков, с. Ярлово

Предполагаемо време за отстраняване: 13.07.2024 до 14:00

Авария на водопровод ПЕВП Ф90

Район Самоков, с. Бели Искър

Предполагаемо време за отстраняване: 30.06.2024 до 14:00

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Самоков, с. Райово

Предполагаемо време за отстраняване: 28.06.2024 до 14:00

Авария на довеждащ водопровод Стомана Ф108

Район Самоков, с. Злокучене

Предполагаемо време за отстраняване: 28.06.2024 до 14:00

Авария на довеждащ водопровод Стомана Ф108

Район Самоков, с. Злокучене

Предполагаемо време за отстраняване: 27.06.2024 до 16:00