Пирдоп, Планови ремонти

Изберете населено място

Превключване към новоизграден водопровод

Район Пирдоп, гр. Пирдоп

Местоположение: зона Ниска

Планирано начало: 05.06.2024 от 08:00

Реконструкция на уличен водопровод по проект от фирма

Район Пирдоп, гр. Пирдоп

Местоположение: зона Ниска

Планирано начало: 28.03.2024 от 09:00

Планиран край: 28.03.2024 до 17:00

Реконструкция на уличен водопровод по проект от фирма

Район Пирдоп, гр. Пирдоп

Местоположение: зона Ниска

Планирано начало: 26.03.2024 от 10:00

Планиран край: 26.03.2024 до 16:00

Реконструкция на уличен водопровод по проект от фирма

Район Пирдоп, гр. Пирдоп

Местоположение: на ул. "Сергей Румянцев", зона Висока

Планирано начало: 12.03.2024 от 09:00

Планиран край: 12.03.2024 до 15:00

Реконструкция на уличен водопровод и канализация по проект от фирма

Район Пирдоп, гр. Пирдоп

Местоположение: зона Ниска

Планирано начало: 29.02.2024 от 09:00

Планиран край: 29.02.2024 до 17:00

Реконструкция на уличен водопровод

Район Пирдоп, гр. Пирдоп

Местоположение: зона Ниска

Планирано начало: 15.02.2024 от 09:00

Планиран край: 15.02.2024 до 15:00

Реконструкция на уличен водопровод

Район Пирдоп, гр. Пирдоп

Местоположение: в мах. "Бузола", зона Ниска

Планирано начало: 05.02.2024 от 14:00

Планиран край: 05.02.2024 до 17:00

Реконструкция на уличен водопровод

Район Пирдоп, гр. Пирдоп

Местоположение: зона Висока

Планирано начало: 01.02.2024 от 10:00

Планиран край: 01.02.2024 до 17:00

Реконструкция на уличен водопровод

Район Пирдоп, гр. Пирдоп

Местоположение: на ул. "Паскал"

Планирано начало: 30.01.2024 от 09:00

Планиран край: 30.01.2024 до 16:00

Реконструкция на уличен водопровод по проект от фирма

Район Пирдоп, гр. Пирдоп

Местоположение: зона Ниска

Описание: <ol> <li></li> </ol>

Планирано начало: 29.01.2024 от 10:00

Планиран край: 29.01.2024 до 16:00