Пирдоп, Планови ремонти

Изберете населено място

Реконструкция на уличен водопровод по проект от фирма

Район Пирдоп, гр. Копривщица

Местоположение: на ул. "Хаджи Ненчо Палавеев", зона Ниска

Планирано начало: 12.09.2023 от 09:00

Планиран край: 12.09.2023 до 16:00

Реконструкция на уличен водопровод

Район Пирдоп, гр. Пирдоп

Местоположение: в кв. "Бузола", зона Ниска

Планирано начало: 31.07.2023 от 10:00

Планиран край: 31.07.2023 до 16:00

Реконструкция на уличен водопровод

Район Пирдоп, гр. Пирдоп

Местоположение: в кв. "Бузола", зона Ниска

Планирано начало: 28.07.2023 от 08:00

Планиран край: 28.07.2023 до 16:00

Връзки с нов водопровод

Район Пирдоп, гр. Копривщица

Местоположение: в мах. "Ламбовска", зона Ниска

Планирано начало: 27.07.2023 от 10:00

Планиран край: 27.07.2023 до 16:00

Реконструкция на водопровдна мрежа по ул. „Тополница“, извършвана по проект от външна фирма

(Без прекъсване на водоподаването)

Район Пирдоп, гр. Пирдоп

Местоположение: на ул. Тополница, в кв. Бузола, зона Ниска

Планирано начало: 10.07.2023 от 09:00

Планиран край: 10.07.2023 до 17:00

Монтаж на въздушник на главен клон

Район Пирдоп, с. Душанци

Местоположение: зона Висока

Планирано начало: 13.06.2023 от 10:00

Планиран край: 13.06.2023 до 15:00

Връзки с нов водопровод

Район Пирдоп, гр. Пирдоп

Местоположение: на ул. "Георги Бенковски", зона Ниска

Планирано начало: 13.06.2023 от 09:00

Планиран край: 13.06.2023 до 15:00

Реконструкция на уличен водопровод по проект от фирма

Район Пирдоп, гр. Пирдоп

Местоположение: на ул. "Кирил и Методий", зона Ниска

Планирано начало: 24.05.2023 от 09:00

Планиран край: 24.05.2023 до 16:00

Реконструкция на уличен водопровод

Район Пирдоп, гр. Пирдоп

Местоположение: на ул. "Кирил и Методий", зона Ниска

Планирано начало: 19.05.2023 от 08:00

Планиран край: 19.05.2023 до 17:00

Реконструкция на уличен водопровод

Район Пирдоп, гр. Пирдоп

Местоположение: на ул. "Тодор Каблешков", зона Ниска

Планирано начало: 15.05.2023 от 09:00

Планиран край: 15.05.2023 до 16:00