Пирдоп, Аварии

Изберете населено място

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Пирдоп, гр. Копривщица

Местоположение: в мах. "Тороман", зона Ниска

Предполагаемо време за отстраняване: 08.09.2023 до 15:00

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Пирдоп, гр. Копривщица

Местоположение: на ул. "Хаджи Ненчо Палавеев", зона Ниска

Предполагаемо време за отстраняване: 06.09.2023 до 15:00

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Пирдоп, гр. Копривщица

Местоположение: в мах. "Арнаудова", зона Висока

Предполагаемо време за отстраняване: 29.08.2023 до 15:00

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Пирдоп, гр. Копривщица

Местоположение: на ул. "Хаджи Ненчо Палавеев", зона Ниска

Предполагаемо време за отстраняване: 28.08.2023 до 15:00

Авария на водопровод АЦ Ф100

Район Пирдоп, гр. Копривщица

Местоположение: на ул. "Любен Каравелов", зона Ниска

Предполагаемо време за отстраняване: 25.08.2023 до 15:00

Авария на водопровод

Район Пирдоп, гр. Копривщица

Местоположение: на ул. "Брайко Енев"

Предполагаемо време за отстраняване: 17.08.2023 до 16:00

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Пирдоп, гр. Пирдоп

Местоположение: на ул. "Тополите", зона Ниска

Предполагаемо време за отстраняване: 15.08.2023 до 15:00

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Пирдоп, гр. Пирдоп

Местоположение: на ул. "Тополите", зона Ниска

Предполагаемо време за отстраняване: 14.08.2023 до 15:00

Авария на водопровод ПЕВП Ф90

Район Пирдоп, гр. Пирдоп

Местоположение: на ул. "Иван Вазов", зона Ниска

Предполагаемо време за отстраняване: 07.08.2023 до 14:00

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Пирдоп, гр. Копривщица

Местоположение: на ул. "Хаджи Ненчо Палавеев", зона Ниска

Предполагаемо време за отстраняване: 07.08.2023 до 15:00