Етрополе, Планови ремонти

Изберете населено място

Смяна на СВО

Район Етрополе, гр. Етрополе

Местоположение: на ул. "Марийка Гаврилова" , "Никола Михайлов, "Китка" , "Прогони" , "Черти Град"

Планирано начало: 01.02.2024 от 09:00

Планиран край: 01.02.2024 до 11:00

Смяна на СВО

Район Етрополе, гр. Етрополе

Местоположение: на ул. "Безимена", в кв. "128" и "131"

Планирано начало: 29.01.2024 от 13:00

Планиран край: 29.01.2024 до 15:00

Реконструкция на водопроводна мрежа

Район Етрополе, гр. Етрополе

Местоположение: на ул. "Батак", ул."Н.Михайлов", ул. "М.Гаврилова" и ул. "Кирил и Методий"

Планирано начало: 01.11.2023 от 11:00

Планиран край: 01.11.2023 до 17:00

Присъединяване на СВО

(Без прекъсване на водоподаването)

Район Етрополе, с. Лопян

Местоположение: в кв. "6"

Планирано начало: 12.10.2023 от 09:00

Планиран край: 12.10.2023 до 15:00

Присъединяване на абонат

(Без прекъсване на водоподаването)

Район Етрополе, с. Ямна

Местоположение: в мах. "Падеж"

Планирано начало: 11.10.2023 от 09:00

Планиран край: 11.10.2023 до 14:00

Смяна на СВО

(Без прекъсване на водоподаването)

Район Етрополе, гр. Етрополе

Местоположение: на ул. "Дончо Тепавичаров"

Планирано начало: 10.10.2023 от 10:00

Планиран край: 10.10.2023 до 15:00

Смяна на СВО

Район Етрополе, с. Бойковец

Планирано начало: 04.10.2023 от 09:00

Планиран край: 04.10.2023 до 17:00

Реконструкция на водопровод

Район Етрополе, с. Бойковец

Планирано начало: 18.09.2023 от 09:00

Планиран край: 18.09.2023 до 17:00

Подмяна на РВМ

Район Етрополе, с. Ямна

Местоположение: в мах. "Златичора"

Планирано начало: 16.05.2023 от 09:00

Планиран край: 16.05.2023 до 15:00

Подмяна на РВМ

Район Етрополе, с. Ямна

Местоположение: в мах. "Златичора"

Планирано начало: 15.05.2023 от 09:00

Планиран край: 15.05.2023 до 17:00