Етрополе, Планови ремонти

Изберете населено място

Реконструкция на водопровод

Район Етрополе, с. Бойковец

Планирано начало: 18.09.2023 от 09:00

Планиран край: 18.09.2023 до 17:00

Подмяна на РВМ

Район Етрополе, с. Ямна

Местоположение: в мах. "Златичора"

Планирано начало: 16.05.2023 от 09:00

Планиран край: 16.05.2023 до 15:00

Подмяна на РВМ

Район Етрополе, с. Ямна

Местоположение: в мах. "Златичора"

Планирано начало: 15.05.2023 от 09:00

Планиран край: 15.05.2023 до 17:00

Реконструкция на водопроводна мрежа

Район Етрополе, гр. Етрополе

Местоположение: на ул. Хр. Ясенов

Планирано начало: 15.03.2023 от 10:00

Планиран край: 15.03.2023 до 12:00

Реконструкция на водопроводна мрежа

Район Етрополе, с. Лъга

Планирано начало: 14.03.2023 от 12:00

Планиран край: 14.03.2023 до 16:00

Реконструкция на водопроводна мрежа

Район Етрополе, гр. Етрополе

Местоположение: на ул. бул."Руски" ," Георги Антонов" , "Сливница", в кв. 117,131,128

Планирано начало: 07.03.2023 от 10:00

Планиран край: 07.03.2023 до 14:00

Реконструкция на водопроводна мрежа

Район Етрополе, гр. Етрополе

Местоположение: на ул. М.Мишева, в кв. 128,131 и част от бул Руски и М.Искър

Планирано начало: 23.02.2023 от 08:00

Планиран край: 23.02.2023 до 13:00

Реконструкция на водопроводна мрежа

Район Етрополе, гр. Етрополе

Местоположение: на ул. М. Искър и Руски, в кв. 128 и 131

Планирано начало: 17.02.2023 от 08:00

Планиран край: 17.02.2023 до 16:00

Реконструкция на водопроводна мрежа

Район Етрополе, гр. Етрополе

Местоположение: в кв. Север

Планирано начало: 31.01.2023 от 09:00

Планиран край: 31.01.2023 до 15:00

Реконструкция на водопроводна мрежа

Район Етрополе, гр. Етрополе

Местоположение: в кв. Север

Планирано начало: 30.01.2023 от 12:00

Планиран край: 30.01.2023 до 17:00