Етрополе, Аварии

Изберете населено място

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Етрополе, с. Ямна

Предполагаемо време за отстраняване: 09.02.2024 до 15:00

Авария на водопровод АЦ Ф60

Район Етрополе, с. Ямна

Предполагаемо време за отстраняване: 09.02.2024 до 12:00

Авария на водопровод Стомана Ф50

Район Етрополе, с. Бойковец

Предполагаемо време за отстраняване: 08.02.2024 до 14:00

Авария на водопровод АЦ Ф125

Район Етрополе, с. Бойковец

Предполагаемо време за отстраняване: 08.02.2024 до 11:00

Авария на СВО Поц. стомана Ф1"

Район Етрополе, гр. Етрополе

Местоположение: в кв. "Вранещица"

Предполагаемо време за отстраняване: 01.02.2024 до 13:00

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Етрополе, гр. Етрополе

Местоположение: на ул. "Безимена" , "М.Проданов", в кв. "131" и "128"

Предполагаемо време за отстраняване: 01.02.2024 до 13:00

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Етрополе, гр. Етрополе

Местоположение: на ул. "Безименна"

Предполагаемо време за отстраняване: 01.02.2024 до 12:00

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Етрополе, гр. Етрополе

Местоположение: на ул. "Трети Март"

Предполагаемо време за отстраняване: 31.01.2024 до 16:00

Авария на водопровод Поц. стомана Ф3/4"

(Без прекъсване на водоподаването)

Район Етрополе, с. Рибарица

Предполагаемо време за отстраняване: 29.01.2024 до 13:00

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Етрополе, гр. Етрополе

Местоположение: на ул. "Безименна", в кв. "131" и "128"

Предполагаемо време за отстраняване: 26.01.2024 до 13:00