Етрополе, Аварии

Изберете населено място

Авария на водопровод АЦ

Район Етрополе, гр. Етрополе

Местоположение: на ул. "Бул.Партизански" , "Руски", "Г.Антонов", в кв. "128" и "131"

Предполагаемо време за отстраняване: 22.09.2023 до 16:00

Авария на СВО Поц. стомана Ф3/4"

(Без прекъсване на водоподаването)

Район Етрополе, с. Лопян

Местоположение: на ул. "Цвятко Янков" 63

Предполагаемо време за отстраняване: 21.09.2023 до 13:00

Авария на СВО Стомана Ф25

(Без прекъсване на водоподаването)

Район Етрополе, гр. Етрополе

Местоположение: на ул. "Бул.Стамболийски" 100

Предполагаемо време за отстраняване: 21.09.2023 до 13:00

Авария на водопровод АЦ Ф60

Район Етрополе, с. Рибарица

Предполагаемо време за отстраняване: 20.09.2023 до 12:00

Авария на водопровод АЦ Ф60

Район Етрополе, гр. Етрополе

Местоположение: на ул. "Бул.Руски"

Предполагаемо време за отстраняване: 20.09.2023 до 13:00

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Етрополе, с. Ямна

Предполагаемо време за отстраняване: 19.09.2023 до 15:00

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Етрополе, с. Ямна

Местоположение: в мах. "Златичора"

Предполагаемо време за отстраняване: 19.09.2023 до 15:00

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Етрополе, с. Лъга

Предполагаемо време за отстраняване: 18.09.2023 до 13:00

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Етрополе, с. Бойковец

Предполагаемо време за отстраняване: 16.09.2023 до 15:00

Авария на водопровод Поц. стомана Ф1"

Район Етрополе, с. Рибарица

Предполагаемо време за отстраняване: 15.09.2023 до 15:00