Драгоман, Планови ремонти

Изберете населено място

Ремонт на водохващане

Район Драгоман, с. Чорул

Планирано начало: 06.07.2024

Планиран край: 08.07.2024

Ремонт на водохващането

Район Драгоман

Местоположение: в кв. "Драгоман"

Планирано начало: 10.05.2024 от 09:00

Планиран край: 17.05.2024 до 15:00

Монтиране на Пожарен кран

Район Драгоман, с. Габер

Планирано начало: 14.11.2023 от 07:00

Планиран край: 14.11.2023 до 14:00

Подмяна на сградно водопроводно отклонение

Район Драгоман, гр. Драгоман

Местоположение: в кв. "Драгоман"

Планирано начало: 12.09.2023 от 09:00

Планиран край: 12.09.2023 до 13:00

Монтираж на ново сградно водопроводно отклонение

Район Драгоман, с. Ново Бърдо

Планирано начало: 06.07.2023 от 09:00

Планиран край: 06.07.2023 до 15:00

Подмяна на спирателен кран

Район Драгоман, гр. Драгоман

Местоположение: на ул. "Железничар", в кв. "Петнадесети кантон"

Планирано начало: 15.06.2023 от 05:00

Планиран край: 15.06.2023 до 16:00

Подмяна на 30 метра водопровод ПЕВП Ф50

Район Драгоман, с. Калотина

Местоположение: в мах. Балан

Планирано начало: 27.01.2023 от 10:00

Планиран край: 27.01.2023 до 15:00

СВО ул. „Свети Стефан“ №9, централна част

Район Драгоман, гр. Драгоман

Местоположение: на ул. Свети Стефан 9

Описание: СВО ново

Планирано начало: 29.11.2022 от 13:00

Планиран край: 29.11.2022 до 17:00