Драгоман, Аварии

Изберете населено място

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Драгоман, с. Мало малово

Предполагаемо време за отстраняване: 29.05.2024 до 15:00

Авария на водопровод АЦ Ф125

Район Драгоман, с. Беренде

Предполагаемо време за отстраняване: 28.05.2024 до 14:00

Авария на

Район Драгоман

Местоположение: в кв. "Драгоман"

Предполагаемо време за отстраняване: 17.05.2024 до 16:00

Авария на водопровод АЦ Ф125

Район Драгоман, гр. Драгоман

Предполагаемо време за отстраняване: 07.05.2024 до 14:00

Авария на водопровод Стомана Ф108

Район Драгоман, с. Цацаровци

Предполагаемо време за отстраняване: 02.05.2024 до 15:00

Авария на водопровод АЦ Ф60

Район Драгоман, с. Габер

Предполагаемо време за отстраняване: 02.05.2024 до 15:00

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Драгоман, гр. Драгоман

Местоположение: на ул. "Железничар"

Предполагаемо време за отстраняване: 30.04.2024 до 11:00

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Драгоман, гр. Драгоман

Местоположение: на ул. "Железничар"

Предполагаемо време за отстраняване: 16.04.2024

Авария на водопровод АЦ Ф60

Район Драгоман, с. Габер

Местоположение: в мах. "Манастирци"

Предполагаемо време за отстраняване: 10.04.2024 до 16:00

Авария на водопровод АЦ Ф60

Район Драгоман, гр. Драгоман

Местоположение: на ул. "Никола Вапцаров"

Предполагаемо време за отстраняване: 02.04.2024 до 14:00