Драгоман, Аварии

Изберете населено място

Авария на довеждащ водопровод АЦ Ф60

Район Драгоман, с. Мало малово

Предполагаемо време за отстраняване: 12.09.2023 до 14:00

Авария на водопровод АЦ Ф100

Район Драгоман, гр. Драгоман

Местоположение: на ул. "Кольо Фичето"

Предполагаемо време за отстраняване: 11.09.2023 до 15:00

Авария на водопровод АЦ Ф60

Район Драгоман, гр. Драгоман

Местоположение: на ул. "Никола Вапцаров"

Предполагаемо време за отстраняване: 04.09.2023 до 15:00

Авария на водопровод АЦ Ф60

Район Драгоман, с. Ялботина

Предполагаемо време за отстраняване: 01.09.2023 до 15:00

Авария на водопровод АЦ Ф60

Район Драгоман, с. Цацаровци

Предполагаемо време за отстраняване: 29.08.2023 до 16:00

Авария поради технически проблем на помпена станция

Район Драгоман, с. Калотина

Предполагаемо време за отстраняване: 27.08.2023 до 12:00

Авария на водопровод АЦ Ф150

Район Драгоман, гр. Драгоман

Местоположение: на ул. "Христо Ботев"

Предполагаемо време за отстраняване: 26.08.2023 до 16:00

Авария поради технически проблем на помпена станция

Район Драгоман, с. Цацаровци

Предполагаемо време за отстраняване: 26.08.2023 до 12:00

Авария на водопровод АЦ Ф100

Район Драгоман, с. Цацаровци

Предполагаемо време за отстраняване: 23.08.2023 до 15:00

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Драгоман, с. Габер

Предполагаемо време за отстраняване: 20.08.2023 до 12:00