Долна Баня, Планови ремонти

Изберете населено място

Връзка с нов водопровод

Район Долна Баня

Местоположение: на ул. "Момина сълза"

Планиран край: 11.05.2023 до 17:00

Реконструкция на главен водопровод

Район Долна Баня

Местоположение: на ул. "Търговска"

Планирано начало: 11.05.2023 от 08:30

Планиран край: 11.05.2023 до 17:00

Реконструкция на водопроводна мрежа

Район Долна Баня

Местоположение: на ул. "Търговска"

Планирано начало: 09.05.2023 от 10:00

Планиран край: 09.05.2023 до 20:00

Поради присъединяване на абонати към новия водопровод ще бъде прекъснато водоподаването за гр. Долна баня – висока зона.

Район Долна Баня

Планирано начало: 04.11.2022 от 11:00

Планиран край: 04.11.2022 до 14:00