Долна Баня, Аварии

Изберете населено място

Авария на водопровод

Район Долна Баня, с. Гуцал

Местоположение: на ул. "Васил Левски"

Предполагаемо време за отстраняване: 09.11.2023 до 13:00

Авария на водопровод

Район Долна Баня, с. Гуцал

Предполагаемо време за отстраняване: 05.11.2023 до 15:00

Авария на довеждащ водопровод

Район Долна Баня, гр. Долна Баня

Местоположение: на ул. "Димитър Благоев"

Предполагаемо време за отстраняване: 02.11.2023 до 12:00

Авария на водопровод

Район Долна Баня, с. Радуил

Местоположение: на ул. "Иван Вазов" 3

Предполагаемо време за отстраняване: 01.11.2023 до 10:00

Авария на довеждащ водопровод

Район Долна Баня, с. Гуцал

Описание: Извършва се обход на трасето от помпена станция Гуцал до резервоар, за да бъде локализиран проблема. Възможно е нарушаване на водоснабдяването при изчерпване на количеството в резервоара.

Предполагаемо време за отстраняване: 29.10.2023 до 15:00

Авария на водопровод

Район Долна Баня, с. Гуцал

Местоположение: на ул. "Васил Коларов"

Предполагаемо време за отстраняване: 27.10.2023 до 15:00

Авария на довеждащ водопровод

Район Долна Баня, с. Марица

Предполагаемо време за отстраняване: 19.10.2023 до 15:00

Авария на водопровод

Район Долна Баня, с. Гуцал

Предполагаемо време за отстраняване: 10.10.2023 до 15:00

Авария на водопровод

Район Долна Баня, с. Гуцал

Местоположение: на ул. "Васил Левски"

Предполагаемо време за отстраняване: 01.10.2023 до 15:00

Авария на водопровод

Район Долна Баня, с. Гуцал

Местоположение: на ул. "Христо Смирненски"

Предполагаемо време за отстраняване: 26.09.2023 до 14:00