Долна Баня, Аварии

Изберете населено място

Авария на водопровод АЦ Ф60

Район Долна Баня, гр. Долна Баня

Местоположение: на ул. "Христо Ботев"

Предполагаемо време за отстраняване: 27.05.2023 до 14:00

Авария на АЦ Ф1"

Район Долна Баня, гр. Долна Баня

Местоположение: на ул. "Райко Даскалов"

Предполагаемо време за отстраняване: 17.05.2023 до 16:00

Авария на АЦ Ф80

Район Долна Баня, гр. Долна Баня

Местоположение: на ул. "Люляк"

Предполагаемо време за отстраняване: 17.05.2023 до 16:00

Авария на водопровод ПЕВП Ф90

Район Долна Баня, гр. Долна Баня

Местоположение: на ул. "Търговска"

Предполагаемо време за отстраняване: 12.05.2023 до 17:00

Авария на АЦ Ф80

Район Долна Баня, гр. Долна Баня

Местоположение: на ул. "Люляк"

Предполагаемо време за отстраняване: 12.05.2023 до 13:00

Авария на

Район Долна Баня

Местоположение: на ул. "Цанко Церковски"

Предполагаемо време за отстраняване: 10.05.2023 до 17:00

Авария на довеждащ водопровод АЦ Ф125

Район Долна Баня, с. Гуцал

Описание: <blockquote> </blockquote>

Предполагаемо време за отстраняване: 18.02.2023 до 16:00

Авария на СВО

Район Долна Баня, гр. Долна Баня

Предполагаемо време за отстраняване: 06.02.2023 до 15:00

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Долна Баня, гр. Долна Баня

Предполагаемо време за отстраняване: 23.01.2023 до 15:00

Авария на водопровод АЦ Ф60

Район Долна Баня, гр. Долна Баня

Описание: В двор на АПК

Предполагаемо време за отстраняване: 19.01.2023 до 14:00