Заповед № РД-15-415/21.07.2023г.

От 21.07.2027г. е в сила Заповед РД-15-415 за забрана на ползването на питейна вода на територията на община Етрополе за поливане на зелени площи, насаждения, измиване на улици, площади, превозни средства и други непитейни, промишлени, производствени нужди.