Реконструкция на водопровод в с. Маджаре, Община Самоков

Извършва се подмяна на водопроводната мрежа в с. Маджаре. Реконструира се трасе от 90 метра ПЕВП Ф90, както и 10 бр. сградни водопроводни отклонения.