Сливница, Аварии

Изберете населено място

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Сливница, гр. Сливница

Местоположение: на ул. "Иван Вазов"

Предполагаемо време за отстраняване: 23.09.2023 до 13:00

Авария на довеждащ водопровод АЦ Ф125

(Без прекъсване на водоподаването)

Район Сливница, с. Алдомировци

Местоположение: в мах. "Слатина"

Предполагаемо време за отстраняване: 20.09.2023 до 13:00

Авария на водопровод АЦ Ф100

(Без прекъсване на водоподаването)

Район Сливница, с. Извор, с. Пищане

Предполагаемо време за отстраняване: 18.09.2023 до 13:00

Авария на довеждащ водопровод АЦ Ф100

Район Сливница, с. Извор

Предполагаемо време за отстраняване: 16.09.2023 до 12:00

Авария на СВО Поц. стомана Ф3/4"

(Без прекъсване на водоподаването)

Район Сливница, с. Извор

Предполагаемо време за отстраняване: 15.09.2023 до 14:00

Авария на водопровод АЦ Ф80

(Без прекъсване на водоподаването)

Район Сливница, гр. Сливница

Местоположение: на ул. "Михаил Кенин"34

Предполагаемо време за отстраняване: 15.09.2023 до 16:00

Авария на СВО Поц. стомана Ф2"

(Без прекъсване на водоподаването)

Район Сливница, гр. Сливница

Местоположение: на ул. "Иван Вазов"23

Предполагаемо време за отстраняване: 15.09.2023 до 13:00

Авария на водопровод АЦ Ф100

(Без прекъсване на водоподаването)

Район Сливница, гр. Сливница

Местоположение: на ул. "Нешо Бончев"

Предполагаемо време за отстраняване: 14.09.2023 до 14:00

Авария на водопровод АЦ Ф80

(Без прекъсване на водоподаването)

Район Сливница, с. Извор

Предполагаемо време за отстраняване: 14.09.2023 до 13:00

Авария на водопровод АЦ Ф80

(Без прекъсване на водоподаването)

Район Сливница, с. Извор

Предполагаемо време за отстраняване: 14.09.2023 до 13:00