Сливница, Аварии

Изберете населено място

Авария на СВО Поц. стомана Ф3/4"

(Без прекъсване на водоподаването)

Район Сливница, с. Гълъбовци

Местоположение: на ул. "Студен кладенец" 6

Предполагаемо време за отстраняване: 26.02.2024 до 13:00

Авария на довеждащ водопровод АЦ Ф250

Район Сливница, гр. Сливница

Местоположение: в мах. СОЗ - НР Сливница

Предполагаемо време за отстраняване: 26.02.2024 до 14:00

Авария на довеждащ водопровод Стомана Ф159

(Без прекъсване на водоподаването)

Район Сливница, с. Гълъбовци

Предполагаемо време за отстраняване: 23.02.2024 до 13:00

Авария на водопровод АЦ Ф80

(Без прекъсване на водоподаването)

Район Сливница, гр. Сливница

Местоположение: на ул. "Иван Вазов" 76

Предполагаемо време за отстраняване: 23.02.2024 до 13:00

Авария на водопровод Стомана Ф159

(Без прекъсване на водоподаването)

Район Сливница, гр. Сливница

Местоположение: на ул. "Паисий Хилендарски" 112

Предполагаемо време за отстраняване: 22.02.2024

Авария поради запушено СКО

Район Сливница, гр. Сливница

Местоположение: на ул. "Васил Левски" 4

Предполагаемо време за отстраняване: 22.02.2024 до 14:00

Авария на водопровод АЦ Ф80

(Без прекъсване на водоподаването)

Район Сливница, с. Извор

Местоположение: в мах. "Лалинци"

Предполагаемо време за отстраняване: 21.02.2024 до 14:00

Авария на довеждащ водопровод Стомана Ф89

(Без прекъсване на водоподаването)

Район Сливница, с. Извор

Предполагаемо време за отстраняване: 20.02.2024 до 13:00

Авария на водопровод Стомана Ф89

(Без прекъсване на водоподаването)

Район Сливница, гр. Сливница

Местоположение: на ул. "Паисий Хилендарски" 17, в мах. "Адамова"

Предполагаемо време за отстраняване: 16.02.2024 до 13:00

Авария на водопровод АЦ Ф80

(Без прекъсване на водоподаването)

Район Сливница, гр. Сливница

Местоположение: на ул. "Хан Крум" 2

Предполагаемо време за отстраняване: 15.02.2024 до 14:00