Костенец, гр. Костенец, Планови ремонти

Изберете населено място

Подмяна на общ водомер

Район Костенец, гр. Костенец

Местоположение: в кв. "жк. Олимпиада"

Планирано начало: 16.05.2023 от 10:00

Планиран край: 16.05.2023 до 12:00

Смяна на общ водомер

Район Костенец, гр. Костенец

Местоположение: на ул. "Боровец"

Планирано начало: 26.04.2023 от 13:00

Планиран край: 26.04.2023 до 15:00

Подмяна на общ водомер

Район Костенец, гр. Костенец

Местоположение: на ул. "Боровец"

Планирано начало: 18.04.2023 от 07:00

Планиран край: 18.04.2023 до 12:00

Смяна на общ водомер

Район Костенец, гр. Костенец

Местоположение: в кв. Олимпиада

Планирано начало: 22.02.2023 от 10:00

Планиран край: 22.02.2023 до 12:00

Подмяна на общ водомер

Район Костенец, гр. Костенец

Местоположение: на ул. "Малина"

Планирано начало: 19.01.2023 от 08:00

Планиран край: 19.01.2023 до 13:00

Присъединяване на нов абонат – канализация и водопровод

Район Костенец, гр. Костенец

Местоположение: на ул. "Стадионна"

Планирано начало: 05.01.2023 от 06:00

Планиран край: 05.01.2023 до 15:00

Присъединяване ново СВО

Район Костенец, гр. Костенец

Местоположение: на ул. Рила

Планирано начало: 05.12.2022 от 10:00

Планиран край: 05.12.2022 до 12:00