Божурище, Аварии

Изберете населено място

Авария на водопровод Стомана Ф50

Район Божурище, с. Пожарево

Местоположение: на ул. "Казана"

Предполагаемо време за отстраняване: 27.05.2024 до 17:00

Авария на СВО ПЕВП Ф32

Район Божурище, с. Гурмазово

Местоположение: на ул. "Яне Сандански" 20

Предполагаемо време за отстраняване: 23.05.2024 до 14:00

Авария на водопровод ПЕВП Ф90

Район Божурище, с. Пролеша

Местоположение: на ул. "Христо Ботев"

Предполагаемо време за отстраняване: 17.05.2024

Авария на СВО Поц. стомана Ф3/4"

(Без прекъсване на водоподаването)

Район Божурище, с. Пролеша

Предполагаемо време за отстраняване: 16.05.2024 до 12:00

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Божурище, с. Пожарево

Местоположение: на ул. "Георги Аспарухов Гунди"

Предполагаемо време за отстраняване: 14.05.2024 до 16:00

Авария на водопровод ПЕВП Ф90

Район Божурище, с. Гурмазово

Местоположение: на ул. "Райна Княгиня" 3

Предполагаемо време за отстраняване: 14.05.2024 до 16:00

Авария на СВО Поц. стомана Ф3/4"

Район Божурище, с. Храбърско

Местоположение: на ул. "Христо Ботев"

Предполагаемо време за отстраняване: 30.04.2024 до 14:00

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Божурище, с. Пролеша

Местоположение: на ул. "Васил Левски"

Предполагаемо време за отстраняване: 26.04.2024 до 16:00

Авария на водопровод ПЕВП Ф90

Район Божурище, м. Бобен

Предполагаемо време за отстраняване: 24.04.2024 до 14:00

Авария на водопровод ПЕВП Ф63

Район Божурище, с. Хераково

Местоположение: на ул. "Росица"

Предполагаемо време за отстраняване: 22.04.2024 до 14:00