Божурище, Аварии

Изберете населено място

Авария на водопровод Стомана Ф63

Район Божурище, с. Пролеша

Предполагаемо време за отстраняване: 03.10.2023 до 17:00

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Божурище, с. Пролеша

Местоположение: на ул. "Любен Каравелов"

Предполагаемо време за отстраняване: 02.10.2023 до 14:00

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Божурище, с. Пролеша

Местоположение: на ул. "Любен Каравелов"

Предполагаемо време за отстраняване: 02.10.2023 до 14:00

Авария на довеждащ водопровод Стомана Ф273

Район Божурище, гр. Божурище

Предполагаемо време за отстраняване: 01.10.2023 до 17:00

Авария на довеждащ водопровод Стомана Ф273

Район Божурище, с. Хераково

Описание: За гр Божурище

Предполагаемо време за отстраняване: 28.09.2023 до 16:00

Авария поради паднала защита на помпата

Район Божурище, с. Пролеша

Местоположение: на ул. "Свети Иван Рилски"

Предполагаемо време за отстраняване: 27.09.2023 до 15:00

Авария на СВО Поц. стомана Ф3/4"

Район Божурище, с. Хераково

Местоположение: зона Висока

Предполагаемо време за отстраняване: 27.09.2023 до 14:00

Авария на водопровод ПЕВП Ф90

Район Божурище, гр. Божурище

Местоположение: на ул. "Георги Бенковски"

Предполагаемо време за отстраняване: 19.09.2023 до 17:00

Авария поради сВО

Район Божурище, м. Бобен

Предполагаемо време за отстраняване: 19.09.2023 до 14:00

Авария на водопровод ПЕВП Ф140

Район Божурище, гр. Божурище

Местоположение: на ул. "Александър Стамболийски"

Предполагаемо време за отстраняване: 17.09.2023 до 17:00