Божурище, Аварии

Изберете населено място

Авария на СВО Поц. стомана Ф1"

Район Божурище, с. Пролеша

Местоположение: на ул. Кокиче

Предполагаемо време за отстраняване: 02.02.2023 до 16:00

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Божурище, с. Хераково

Местоположение: на ул. Черковна

Предполагаемо време за отстраняване: 27.01.2023 до 14:00

Авария на СВО Поц. стомана

Район Божурище, с. Хераково

Местоположение: на ул. "Иван Таков"

Предполагаемо време за отстраняване: 25.01.2023 до 14:00

Авария на СВО Поц. стомана

(Без прекъсване на водоподаването)

Район Божурище, с. Пожарево

Местоположение: на ул. Батлака

Предполагаемо време за отстраняване: 25.01.2023

Авария поради липса на електрическо захранване на помпена станция

Район Божурище, с. Златуша

Описание: Лошите метеорологични условия през последните дни са довели до прекъсване на кабели за високо напрежение, захранващи ПС "Златуша". Създадена е организация по отстраняване на щетите, като е наета фирма, която ще отстрани проблема в рамките на два работни дни. Водоноска ще бъде осигурена в центъра на селото до 14:00 часа днес 20.01.2023г.

Предполагаемо време за отстраняване: 21.01.2023 до 17:00

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Божурище, с. Пожарево

Местоположение: на ул. "Батлака"

Предполагаемо време за отстраняване: 19.01.2023 до 16:00

Авария поради прекъсване на електрозахранване на ПС Златуша

(Без прекъсване на водоподаването)

Район Божурище, с. Златуша

Предполагаемо време за отстраняване: 18.01.2023 до 17:00

Авария поради изгоряла помпа ПС "Мината"

Район Божурище, с. Пожарево

Местоположение: зона Висока

Предполагаемо време за отстраняване: 14.01.2023 до 19:00

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Божурище, с. Пролеша

Местоположение: на ул. Васил Левски

Предполагаемо време за отстраняване: 03.01.2023 до 17:00

Авария на водопровод Стомана Ф89

Район Божурище, с. Храбърско

Местоположение: на ул. "Липа"

Предполагаемо време за отстраняване: 16.12.2022 до 16:00