Ботевград, Аварии

Изберете населено място

Авария на СВО ПЕВП Ф25

Район Ботевград, в.з. Зелин

Предполагаемо време за отстраняване: 21.09.2023 до 16:00

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Ботевград, в.з. Лозята, с. Трудовец

Предполагаемо време за отстраняване: 21.09.2023 до 13:00

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Ботевград, с. Врачеш

Местоположение: на ул. "Бузлуджа"

Предполагаемо време за отстраняване: 20.09.2023 до 15:00

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Ботевград, с. Врачеш

Местоположение: на ул. "Кирил и Методий"

Предполагаемо време за отстраняване: 20.09.2023 до 15:00

Авария на СВО Поц. стомана Ф3/4"

Район Ботевград, с. Трудовец

Местоположение: на ул. "Цар Симеон"

Предполагаемо време за отстраняване: 20.09.2023 до 12:00

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Ботевград, с. Врачеш

Местоположение: на ул. "Мургаш"

Предполагаемо време за отстраняване: 20.09.2023 до 12:00

Авария на СВО Поц. стомана Ф3/4"

Район Ботевград, в.з. Зелин

Местоположение: на ул. "Междуречна"

Предполагаемо време за отстраняване: 19.09.2023 до 13:00

Авария на СВО Поц. стомана Ф2"

Район Ботевград, гр. Ботевград

Местоположение: в кв. "Васил Левски", бл.43

Предполагаемо време за отстраняване: 19.09.2023 до 14:00

Авария на довеждащ водопровод Стомана Ф426

Район Ботевград, гр. Ботевград

Предполагаемо време за отстраняване: 19.09.2023 до 14:00

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Ботевград, с. Трудовец

Местоположение: на ул. "Стопански двор"

Предполагаемо време за отстраняване: 18.09.2023 до 13:00