Прекъсване на водоснабдяването на централна част на град Костинброд и завод Кока-кола, с. Опицвет и с. Петърч поради строителство по обект АМ „Европа“ от км 32+447,20 до км 48+903.