На 12.07.2023г. ще бъде извършена профилактика на водопроводната мрежа и съоръженията по нея. До 13.07 (четвъртък) водата да не се ползва за питейни нужди.