Реконструкция на водопроводна мрежа на ул. „Царчино“

Със съдействие на Община Ихтиман се извършва подмяна на водопровода на ул. „Царчино“. Участъкът е с дължина от 300 метра ПЕВП Ф90, като ще бъдат подменени и 40бр. СВО