Ф80 ул. „Александър Стамболийски“ (ниска зона – около стадиона)