Довеждащ водопровод

Отстранява се запушване по трасето на довеждащия водопровод за с. Гара Бов