Водопровод

Ще бъде нарушено водоподаването в случай на изчерпване на резервоара