Заповед №РД-342/20.08.2021г.

От 20.08.2021г. е в сила Заповед РД-342 за забрана на ползването на питейна вода на територията на община Божурище за:

  • поливане и миене на пътни подстъпи, дворове, моторни превозни средства, балкони тераси, пране на килими, черги охлаждане на напитки, пълнене на басейни и др.
  • поливане и напояване на овощни, зеленчукови и цветни градини, включително и в дворовете на гражданите, както и зелени площи.