Заповед № РД – 215 / 27.07.2023 г.

От 27.07.2023г. е в сила Заповед № РД – 215 за забрана на ползването на питейна вода на територията на община Копривщица за:

  • напояване за земеделски нужди, лични дворове, градини;
  • миенето на улици, площади и МПС;
  • пълненето на басейни и други потребности, ограничаващи възможността за редовно снабдяване на населението с питейна вода за битови нужди.