Заповед №РД -05-246/25.07.2023г. Община Костинброд

От 25.07.2023г. е в сила Заповед РД-05-246 за забрана на ползването на питейна вода на територията на община Костинброд за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, моторни превозни средства, балкони и др.