Заповед №ОА-383 / 27.07.2023

От 27.07.2023г. е в сила Заповед № ОА-383 за забрана на ползването на питейна вода през летния период на територията на община Ботевград за:

  • напояване и поливане на зелени площи (в дворове, градини, паркове и др.)
  • миене на улици, тротоари, моторни превозни средства , балкони и други пространства;