Заповед №683/24.07.2023г.

От 24.07.2023г. е в сила Заповед №683 за забрана на ползването на питейна вода на територията на община Елин Пелин за:

  • напояване и поливане на зелени площи, овощни, зеленчукови и цветни градини, включително и дворове на граждани;
  • миене на превозни средства, балкони и тераси;
  • изпиране на килими и черги.