ВиК София – област започва изпълнение на проект за вилна зона „Мечката”

ВиК София – област започва изпълнение на втория етап на проект за подмяна и реконструкция на 500 м от главен напорен водопровод от азбестоцемент с диаметър ф 150 с тръби от съвременния материал полиетилен висока плътност с диаметър ф 160, водоснабдяващ вилна зона „Мечката”. Първият етап от 400 метра вече е завършен.

„Приключи подготовката за проекта, материалите са доставени и ще започнем дейностите веднага след като времето позволи”, каза Константин Шипочки, ръководител на експлоатационен район Самоков. „Обектът е част от инвестиционната програма на дружеството за настоящата година и се изпълнява със собствени средства. Той ще реши проблемите на клиентите, предизвикани от честите аварии и ще подобри експлоатационните характеристики на водопроводната мрежа във вилна зона „Мечката”, добави Шипочки.

Планирано е подмяната и реконструкцията на водопровода да приключи до края на месец май, ако метеорологичните условия позволяват.

Възможни са нарушения на водоподаването към вилна зона „Мечката”, при превключване на сградните водопроводни отклонения към новоизградения водопровод, за което клиентите ще бъдат уведомявани своевременно.