ВиК София-област започна изпълнение на реконструкция на довеждащ водопровод за с. Ропот, местност Топлица, община Годеч, с дължина 3000 м

Проектът е част от инвестиционната програма на дружеството и се изпълнява със собствени средства

ВиК София-област започна подмяната и реконструкцията на довеждащия водопровод към с. Ропот, местност Топлица, община Годеч. Старата амортизирана тръба от азбестоцемент с диаметър 80 мм, положена преди повече от 50 години, ще бъде подменена с нова от полиетилен висока плътност с диаметър 90 мм.

„Лошото експлоатационно състояние на стария водопровод беше причина за чести запушвания и аварии, в резултат на което, за отстраняването им, водоснабдяването за нашите клиенти от с. Ропот беше нарушавано. След завършване на проекта, което е планирано за края на месец май 2024 г., очакваме качеството на водоснабдителната услуга да се подобри значително“, каза Владислав Василев, ръководител на експлоатационен район Годеч. „Ще се подобрят работните характеристики на съоръжението, ще намалеят неотчетените водни количества по него, а броят на авариите и времето за тяхното отстраняване ще бъдат сведени до минимум“, добави Василев.

Трасето на довеждащия водопровод за с. Ропот от каптаж Топлица минава в по-голямата си част в труднодостъпна планинска и гориста местност, където не е възможно използване на техника. Почти 90% от всички аварии през изминалата година са отстранявани без механизация, което увеличава значително периода за тяхното отстраняване, тъй като изкопните работи и осигуряването на необходимите материали за ремонта се извършваха ръчно. Основен проблем на стария етернитов водопровод беше проникване на коренища в тръбата, при което се нарушаваше нейната цялост и често се стигаше до запушване. С използването на тръби от съвременния материал полиетилен висока плътност, този проблем ще бъде преодолян и ще се осигури безаварийна експлоатация на съоръжението в дългосрочен план.