ВиК София – област подменя участък от довеждащ водопровод за гр. Своге

ВиК София – област изпълнява проект по подмяна и реконструкция на участък с дължина 300 м от довеждащия водопровод за гр. Своге от стомана, диаметър 426, с тръба от съвременния материал полиетилен висока плътност с диаметър 400.  Трасето на тръбопровода в този участък, който се подменя и обновява, минава в близост до коритото на р. Искрец. Ще бъдат монтирани и два броя спирателни кранове, което дава възможност за по-добро управление на дългия 10 километра довеждащ водопровод.

„Работим в много сложен терен, близо до самата река и това изисква допълнителни грижи за изкопите и самото полагане на тръбата, която е силно корозирала. Авариите са голям брой, а тяхното отстраняване изисква спиране на водата за града и селата по трасето му, което поражда редица неудобства”, каза Благой Паунов, ръководител на експлоатационен район Своге. „След подмяната на тези 300 метра, на практика по тях няма да има аварии и проблем за един дълъг период от време, защото материалът на тръбите, с които се подменя, е съвременен и висококачествен. Надяваме се това да намали неудобствата за клиентите и неотчетените водни количества по водопровода”, отбеляза още Паунов.

Планирано е проектът да завърши до края на месец май. По време на изпълнението му са възможни смущения във водоподаването към гр. Своге и селата по трасето на довеждащия водопровод, за което клиентите ще бъдат надлежно уведомени.