ВиК София – област почиства речните и планинските водохващания

ВиК София – област почиства речните и планинските водохващания в експлоатационни райони Правец, Етрополе, Ботевград, Самоков, Златица, Костенец.

Почистването се извършва след проливните дъждове през последните дни с цел осигуряване на достатъчен дебит на съоръженията и намаляване на мътността в резултат на валежите.