„ВиК София – област” извърши профилактика на водопровода от речно водохващане „Бели Искър“ („Пукната скала“) за гр. Самоков

Повишеният дебит на съоръжението води до значимо намаляване на разходите за закупуване на вода за нуждите на гр. Самоков

„ВиК София – област” изпълни профилактика чрез почистване на тръбопровода, свързващ речното водохващане „Бели Искър“ („Пукната скала“) и водоснабдителната система на гр. Самоков. Съоръжението е изградено през 50-те години на миналия век и е известно като „Яйцето“, заради яйцевидния профил на тръбата. Дължината му е 9300 м и е част от водоснабдителната система на гр. Самоков. Тръбопроводът започва от речно водохващане „Бели Искър“ в община Самоков, на височина 1208,150 м и достига до напорния резервоар, от който се водоснабдява града. Първата част от трасето е с дължина  5320 м (от водоема до ревизионна шахта „Крайна“)  и представлява бетонов канал с яйцевидна форма, със сечение 600/900 мм. Трасето на водопровода (от  ревизионна шахта „Крайна“ до напорен резервоар 4000 куб. м) е с дължина около 4000 м  и е изграден от азбестоцементови тръби с диаметри 250 мм и 300 мм.

В отделни участъци съоръжението е трудно достъпно за ремонт и поддръжка и е било силно амортизирано. Тъй като горната част на канала, изградена като капак на водопровода, не е водоплътна, при повишаване на водата във водопровода се образуват течове, които причиняват наводняване и овлажняване на част от терените, през които минава. По време на профилактиката, освен почистване на вътрешността на канала, е възстановена водоплътността му, като по този начин съоръжението е защитено от проникване на корени, които стесняват обема и намаляват капацитета му.

Като втори етап „ВиК София-област” планира да рехабилитира и азбестоцементовия участък от тръбопровода след ревизионна шахта „Крайна”. Проектът ще бъде изпълнен с материали и тръби с по-голям диаметър, които ще отговарят на съвременните технически и експлоатационни изисквания. Така ще се даде възможност за по-ефективно използване на водния ресурс и за намаляване на неотчетените водни количества по водопровода и подобряване на услугата за нашите клиенти.