ВиК София – област използва нови технологии за управление активите

Изкуствен интелект дава сателитни координати на водопроводите с точност 100%

ВиК София – област използва технология, базирана на изкуствен интелект, за трасиране на съоръженията и удостоверяване на тяхното състояние. Иновативният софтуер работи с точност от 100%. Заснемането на съоръженията, които се намират под земята, се извършва чрез използването на радарни сателитни изображения. Предимство на използването на този иновативен метод е и фактът, че няма времеви ограничения, тъй като програмата работи на принципа на всеки софтуер – без ограничение от гледна точка на време и мащаб и може да анализира безброй километри в кратък период от време.

Иновацията изключва необходимостта от човешка намеса на терен, както и прекия досег със съоръженията на ВиК оператора. При заснемане на съоръжението се отчита не само неговото действителнно трасе, което не винаги е известно с абсолютна точност, особено за по-старите водопроводи, а и състоянието му и се установяват дори скритите подземни течове. Откриването на скрити течове по водопроводната мрежа е особено важно за планиране на дейностите по експлоатация и поддръжка на водороводите, както и за опазването на водата като ценен ресурс, и оптимизиране на разходите и намаляване на вредните емисии на въглероден двуокис, както се отбелязва в последните доклади на Международната асоциация по водите.

„С новата технология, само при тестването, трасирахме два водопровода на нашата територия“, каза Иван Иванов, управител на ВиК София – област. „Освен че вече имаме информация за точното им трасе и състояние, бяха открити и 20 аварии, които отстранихме като знаехме точно тяхната локация, за да причиним минимални неудобства и смущения“, добави Иван Иванов.

Въвеждането на съвременни технологии и иновативни методи е част от бизнес стратегията на ВиК София – област за постигане на видими подобрения в обслужването на клиентите и качеството на услугите. Освен че технологията може да работи денонощно, без необходимост от паузи и точността на координатите на съоръженията е 100%, всички операции се извършват с много висока скорост и могат да бъдат анализирани хиляди километри трасета на водопроводи за кратък период от време. Изкуственият интелект позволява да се работи в неограничен мащаб. Софтуерът е способен да трасира водопроводите и да открие авариите по водопроводните мрежи на страната в рамките на седмица. Това със сигурност би било сериозна стъпка за очертаване на дейностите и изготвяне на финансови разчети и планове за намаляване на неотчетените водни количества.