ВиК София – област изпълни през 2023 г. 73 инвестиционни обекта в експлоатационен район Своге

Бяха завършени и 316 неотложни ремонта по ВиК съоръженията 

Над 7 милиона и 246 хиляди лв. Средства, осигурени чрез заемни средства от Български “ВиК Холдинг”, инвестира ВиК София – област за подобряване на услугите в експлоатационен район Своге през 2023 г. и изпълни 73 инвестиционни обекта, като за същия период бяха извършени и 316 неотложни ремонта по съоръженията на водопроводната и канализационна мрежа на района.

Инвестиционните проекти за експлоатационен район Своге бяха определени чрез задълбочено анализиране на проблемите на водопроводната и канализационна мрежа на района и неговите специфики и възможностите за тяхното решаване.

Най-големият инвестиционен обект за 2023 г. е „Реконструкция и рехабилитация на вътрешната водопроводна мрежа на с. Искрец, община Своге”. С изпълнението на обекта се реконструира вътрешната водопроводна мрежа на с. Искрец с обща дължина 15 764 метра.

В резултат от реализацията на проекта, се подобрява качеството на услугата водоснабдяване чрез осигуряване на непрекъснатост на водоснабдяването и по-добро качество на доставяната питейна вода, намаляване на неотчетените водни количества и опазване на водния ресурс, както и положителен екологичен ефект и повишаване на енергийната ефективност.

Експлоатационен район Своге обхваща 38 селища и е втори по площ на обособената територия, обслужвана от ВиК София – област. Големият брой населени места, разнообразният релеф и общирната територия на експлоатационен район Своге изискват прилагане на прагматичен подход към постигане на баланс при изпълнението на различните инвестиционни проекти и оперативни ремонти. Особено внимание през 2023 г бе отделено на проекти, свързани с рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа, подмяна и изграждане на нови сградни водопроводни отклонения, както и подмяна и рехабилитация на помпени станции, хидрофори и др. елементи на водопроводната мрежа. Внимание бе отделено на изграждане на система СКАДА за водоснабдяване, която дава възможност за модернизиране на мониторинга, контрола и експлоатация на водопроводната мрежа.  

„Работим със съвременни материали и подхождаме професионално към инвестиционния процес и оперативните ремонти, за да постигнем максимална ефективност на вложените средства“, каза Благой Паунов –  ръководител на експлоатационен район Своге. „Рехабилитираните съоръжения могат да бъдат поддържани безаварийно като така намаляваме прекъсванията на водоснабдяването за клиентите. Подобряване на енергийната ефективност и намаляване на неотчетените водни количества и оптимално управление на водопотреблението, отчитането и инкасирането продължават да бъдат сред най-важните ни задачи и за настоящата година“, добави Паунов.

През 2023 г по линия на неотложните дейности по водопроводната мрежа на експлоатационен район Своге бяха изпълнени 62 ремонта на довеждащи водопроводи, 194 ремонта на участъци от водопроводната мрежа и 57 сградни водопроводни отклонения. Ремонтирани бяха и други елементи и съоръжения, свързани с експлоатацията на водопроводната мрежа.

През 2024 г ВиК София – област ще продължи изпълнението на инвестиционна и ремонтна програма, която да осигури устойчиво експлоатационно състояние на съоръженията.